Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Ook de vogels moeten verhuizen

In een woonwijk, stad of dorp wonen van oudsher naast mensen ook dieren. Dit gaat in goede harmonie. Nu wij onze woningen volop isoleren en ook sloopprojecten plaatsvinden, verdwijnen veel broed- en schuilplaatsen. In nieuwbouwwoningen zijn vaak weinig nestmogelijkheden voor de vogels die altijd al in de wijk aanwezig waren. Om te voorkomen dat een aantal dieren op termijn geen geschikte schuil- en broedplaats meer kunnen vinden, is de Flora- en faunawet, tegenwoordig de Wet natuurbescherming, in het leven geroepen. Hierin staat onder andere dat in geval van sloop voor vervangende ruimte gezorgd moet worden voor de kwetsbare diersoorten. In ons geval gaat het dan om de gierzwaluwen, huismussen en dwergvleermuizen. Om die reden hangen wij op verschillende locaties nestkasten en houden we hiermee ook rekening in onze nieuwbouwplannen.

De stand van zaken
Hierover spraken we met Alex Wieland van ecologisch bureau Wieland. Hij is ecoloog en bestudeert samen met enkele andere ecologen onze wijken waar sloop op de planning staat. Alex: “Wat ik doe is de vogelstand inventariseren en onderzoeken en kijken of we dit kunnen behouden of ontwikkelen. We onderzoeken welke vogelsoorten er voorkomen rond de woningen en hoe groot de populatie is.” Als kind interesseerde hem dit al en sinds hij twaalf was, wist hij dat hij ecoloog wilde worden. “Ik vind het erg leuk om te doen. Het is dankbaar werk. Ik ben er trots op dat wij ervoor zorgen dat dieren in een bepaalde woonwijk kunnen blijven voortbestaan.”

Onderzoek
Door het comfortabel wonen is er minder leefruimte ontstaan voor een aantal diersoorten. Rondom het bezit van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen leven er vooral gewone dwergvleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. “De oudere woningen die nu gesloopt worden, hebben voldoende leefruimte voor de ‘vliegers’. Dit wordt weggehaald. Na het veldonderzoek geven we advies. Hoeveel nestkastjes moeten er terugkomen? En in welke periode kan Woongoed het beste slopen? Slopen kan niet op het moment dat er jongen zitten. Ook kan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen van te voren het gebouw al zo onaantrekkelijk mogelijk maken voor de vogels. Ze gaan dan zelf een ander plekje zoeken. Deze maatregelen werpen zeker hun vruchten af!”

Begrip van bewoners
Het is voor Alex en zijn collega’s vaak avond- of nachtwerk. “De gierzwaluwen komen pas ’s avonds terug op het nest en de vleermuizen vliegen ’s nacht op en af. We worden dan ook best vaak aangesproken door bewoners. Ze zijn toch wat argwanend. Het is zelfs al gebeurd dat ze naar de politie belden omdat ze dachten dat we inbrekers waren. Na wat uitleg is er eigenlijk altijd begrip.”

Maatschappelijk betrokken
“Woongoed Zeeuws-Vlaanderen geeft als maatschappelijk betrokken organisatie hierin een mooi voorbeeld. Ze hangen ter vervanging kasten aan eigen woningen en aan gemeentelijke objecten en ook houden ze hiermee rekening in de nieuwbouwplannen. In veel gevallen is het bij nieuwbouw niet eens te zien dat er voorzieningen voor vogels ingebouwd zijn. Daarnaast blijven in veel gevallen de nestkasten ook hangen. Ik ben blij dat de corporatie dit zo aanpakt. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat deze diertjes blijven voortbestaan.”

Terug