Spring naar hoofd-inhoud

Huurverhoging of huurverlaging?

Vergeleken met de inflatiecijfers krijgt ongeveer een kleine driekwart van onze huurders per volgende maand een bescheiden huurverhoging. Afhankelijk van het inkomen krijgt een kwart van u een huurverlaging. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen verlaagt de huur voor die huurders naar 575 euro per maand. Soms gaat het om een verlaging van wel meer dan 100 euro per maand. Alleen het effect zal voor u als huurder veel minder groot zijn. Dit omdat de huurtoeslag in dat geval ook fors lager wordt. Er blijft dus flink wat geld aan de strijkstok van het Rijk hangen. Dat is jammer. Zonder dat ik over een glazen bol beschik, durf ik te voorspellen dat het er volgend jaar weer heel anders uit zal zien. Voorheen werd de huurverhoging gekoppeld aan de prijsindex. Vanaf komend jaar koppelen ze de huurverhoging aan de cao-lonen die de afgelopen tijd met dubbele cijfers zijn gestegen. Dat belooft helaas niet veel goeds voor de hoogte van de huurstijging van volgend jaar. Ik wil niet somberen, maar het is misschien wel goed om dit in uw achterhoofd te houden.

Gewoon goed wonen
Wij gaan ondertussen door met het energiezuiniger maken van onze woningen. Enerzijds om de CO2-uitstoot terug te dringen, maar vooral omdat we daarmee uw woonlasten direct positief kunnen beïnvloeden. Vrijwel al onze woningen hebben al een groen energielabel. Maar verdere verbetering is zeker nog mogelijk. Daar ligt een uitdaging omdat de materialen nog steeds moeilijk verkrijgbaar zijn en daarbij sterk in prijs stegen. Ook vaklieden om alles tijdig te laten monteren, zijn schaars. Dat neemt niet weg dat we onze ambitie overeind houden om uiterlijk in 2030 voor al onze woningen een A-label te realiseren. Jammer dat we dat geld van de eerdergenoemde huurtoeslag dat aan de strijkstok is blijven hangen, daarvoor niet kunnen inzetten. Dat zou immers zowel u als het milieu direct ten goede komen.

Koersplan en jaarverslag
Verderop in het WoongoedNieuws vindt u de publieksversie van zowel het koersplan ‘Gewoon goed wonen 2023 – 2027’ als het jaarverslag over 2022. Vorig jaar al maakten we een start met het koersplan door verschillende bijeenkomsten te organiseren met onze medewerkers. Maar ook huurders betrokken we hierbij. Daarnaast gebruikten we de input vanuit verschillende beoordelingen die wij als corporatie moeten ondergaan. Zo zijn we gekomen tot een gedegen koersplan waarop we trots zijn en waarmee we de komende jaren vooruit kunnen. Onze voornaamste uitgangspunten zijn wonen op maat, betaalbaar wonen, duurzaam en energiebewust wonen en wonen in een leefbare buurt. Geïnteresseerd? Het volledige plan vindt u op www.woongoedzvl.nl.

Ik wens u een zonnige zomer!

Ralph van Dijk
Directeur/bestuurder Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

“We houden onze ambitie overeind om uiterlijk in 2030 voor al onze woningen een A-label te realiseren.”

Terug