Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Bouwgrond Peurssenstraat Aardenburg van archeologische waarde

In 2019 heeft Woongoed Zeeuws-Vlaanderen de verouderde huurwoningen aan de Peurssensstraat 24 t/m 34, 40 en 42 (even) in Aardenburg gesloopt. Het braakliggende terrein wordt, aansluitend op de marktvraag, particuliere bouwgrond. Voordat we de bouwgrond uitgeven startte Bodac dinsdag 2 juni een veldonderzoek naar archeologie en niet-gesprongen explosieven. Het explosievenonderzoek is inmiddels afgerond. Driekwart van het bouwgebied is ook archeologisch onderzocht. En dat leverde interessante vondsten op.

Resultaten
Naar verwachting rondt Bodac woensdag 17 juni het archeologisch onderzoek af. Tot nu toe zijn al grondverkleuringen (paalkuilen) gevonden van een bijzonder drieschepig gebouw uit de Middeleeuwen, met een breedte van maar liefst 13 meter. Deze week wordt een pakket met restanten van zoutraffinage uit de Romeinse tijd nog verder onderzocht. Het produceren en verhandelen van zout was voor de Romeinen een belangrijke economische activiteit. In de laag werden grote hoeveelheden aardewerkscherven, zoutslakken en briquetage-materiaal gevonden; zeer breekbaar zacht gebakken aardewerk dat speciaal voor de zoutproductie werd gemaakt. Er worden grote hoeveelheden grond gezeefd om zodoende ook kleine en bijzondere vondsten te bergen.

Nodig
Het archeologisch onderzoek is nodig, omdat de grond naast de bestemming ‘wonen’ ook bestemd is voor bescherming en vrijstelling van archeologische waarden. Omdat in de Tweede Wereldoorlog veel gevochten is in West Zeeuws-Vlaanderen, moet de grond daarnaast onderzocht worden op de eventuele aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft het begeleiden en uitvoeren van deze onderzoeken naar zich toe getrokken, ook al zijn wij dit niet verplicht en is dit aan toekomstige kopers en bouwers. Ondanks dat dergelijke onderzoeken de financiële haalbaarheid van onze projecten onder druk zetten, vinden we het belangrijk om versnippering van individuele onderzoeken te voorkomen en samenhang te borgen. Zodat we als maatschappelijk betrokken organisatie de grond op deze aspecten vrij kunnen opleveren aan kopers.

Samenwerking
Bodac voert het onderzoek uit en krijgt daarbij inhoudelijke ondersteuning van medewerkers van de provincie Zeeland en de Universiteit van Gent. Museum Aardenburg is door de gemeente Sluis beschikbaar gesteld voor tijdelijke opslag en het wassen en registreren van vondsten door vrijwilligers, waaronder de Werkgroep Archeologie Sluis.

Betreding
Aangezien de werken nog in volle gang en de archeologische resten kwetsbaar zijn, mag het gebied alleen op uitnodiging worden betreden.

Terug