Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Stand van zaken: persoonlijke gesprekken

Door Boud Bakels (teamcoach Sociaal beheer)

"Op dit moment heb ik alle bewoners uit de fasen 1, 2 en 3 gesproken. Deze gesprekken verliepen voorspoedig. Ik lichtte onze plannen toe en noteerde de wensen van de bewoners. Hieruit blijkt dat ongeveer de helft van de bewoners terug wil naar een nieuwbouwwoning in de wijk. Natuurlijk doen wij ons uiterste best om aan deze wensen te voldoen.

Voor de meeste bewoners die terug willen naar de wijk geldt dat zij twee keer moeten verhuizen:  één keer naar hun tijdelijke woning en één keer naar de nieuwe woning in de wijk. Maar het kan zijn dat bewoners maar één keer hoeven te verhuizen, namelijk als zij rechtstreeks hun nieuwe woning kunnen betrekken. Deze mogelijkheid doet zich voor als nieuwe woningen uit de voorgaande fase al zijn opgeleverd. Voor de toewijzing gelden duidelijke regels.

Een voorbeeld: Als we in de tweede fase nog vijf woningen kunnen toewijzen aan bewoners uit de derde fase en we zouden acht kandidaten hebben, dan krijgen diegenen die het langst in een huurwoning wonen voorrang. Zij kunnen dan rechtstreeks verhuizen naar de nieuwe woning. Hun woning is immers nog niet gesloopt. Voor diegenen die nu in een hoekwoning wonen, geldt de regel dat zij altijd de eerste keus hebben om weer in een hoekwoning terug te keren als deze nog beschikbaar is. Zo blijft de woonruimteverdeling duidelijk en transparant."

Wilt u onze toewijzingscriteria nog eens nalezen? Deze zijn te vinden in het document 'Veel gestelde vragen herstructurering Noordwesthoek Breskens' uit onze eerste nieuwsbrief.