Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Flora en fauna

Flora- en faunaonderzoek: wat houdt dat in?

Volgens nationale en internationale regelgeving is het bij ruimtelijke ingrepen, zoals sloop en nieuwbouw, verplicht om vooraf onderzoek te doen naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna (planten en dieren). Zo mag niet gesloopt worden als blijkt dat er beschermde dieren (zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen) leven. In dat geval moeten aanvullende maatregelen genomen worden. Pas daarna kan gestart worden met de sloop. 

Voor het herstructureringsproject in Axel schakelden wij bureau Regelink in om het flora- en faunaonderzoek voor ons uit te voeren. De resultaten van het vooronderzoek (een quickscan) lieten zien dat verder onderzoek nodig was. De onderzoekers bezochten vervolgens regelmatig tussen april en oktober de wijk. Uit deze veldonderzoeken bleek dat er nestjes van beschermde vogelsoorten zijn in het hele herstructureringsgebied.

Over de resultaten van het onderzoek zijn we in overleg met het bevoegd gezag: de Provincie Zeeland. Mogelijk moeten er compenserende maatregelen genomen worden om de verschillende vogels op dezelfde locatie of in de omgeving een nieuwe nestgelegenheid te geven (zoals een zogenoemde nestkast). Na het treffen van de maatregelen moet mogelijk ook getoetst worden of deze succesvol zijn.

We hopen snel meer duidelijkheid te krijgen, zodat we weten welke gevolgen dit heeft voor de planning van het project.