Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Herstructurering Oranjebuurt Axel

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen sloopt in vier fasen woningen in de Oranjebuurt van Axel. Het gaat om woningen in de Beatrixstraat, Wilhelminastraat, Margrietstraat, Marijkestraat en de Pironstraat.

Het project richt zich op de sloop van 52 verouderde woningen, die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Hiervoor komen 44 levensloopbestendige energiezuinige woningen terug. De sloop en nieuwbouw wordt in vier fases uitgevoerd. De woningen van de eerste en tweede fase van dit project liggen aan de Beatrixstraat en de Wilhelminastraat. De woningen van de derde en vierde fase liggen aan de Marijkestraat, de Margrietstraat, de Wilhelminastraat en de Pironstraat. We verwachten het project in 2020 af te ronden.

Stand van zaken

November 2020

Half november leverden wij de woningen in Axel 'fase 3' op. Dit zijn de woningen aan de Margrietstraat en de Wilhelminastraat. Inmiddels ontvingen de nieuwe bewoners hun sleutel. Na de kersvakantie starten we met de sloop van de Pironstraat en Marijkestraat.

Stand van zaken

September 2020

Op dit moment werkt H4A volop aan de derde fase: de bouw van woningen aan de Margrietstraat 1 tot en met 13 (oneven) en Wilhelminastraat 79 en 81. Naar verwachting worden de woningen half november 2020 opgeleverd. De nieuwe bewoners krijgen vervolgens eind dit jaar de sleutel. Aansluitend, naar verwachting januari 2021, start Aannemersbedrijf J. Hoondert en zn BV met de sloop van de 20 woningen aan de Marijkestraat (2 t/m 26 even) en Pironstraat (36 t/m 48 even). Zodra meer bekend is over de definitieve sloopdatum en de nieuwbouwplannen, informeren wij de direct betrokkenen.

Stand van zaken

Juni 2020

De bouw van de derde fase (Margrietstraat 1 tot en met 13 oneven en Wilhelminastraat 79 en 81) is in volle gang. Op dit moment zijn we bezig met de ruwbouw. De daken zijn half juni gelegd. De bouwkundige oplevering van deze woningen is medio september 2020, zodat bewoners hun nieuwe woning vanaf oktober kunnen betrekken.

Stand van zaken

Maart 2020

De bouwvoorbereidingen voor de derde fase (Margrietstraat 1 tot en met 13 oneven en Wilhelminastraat 79 en 81) zijn in volle gang. In maart starten we met de bouw van de woningen. De bouwkundige oplevering van deze woningen is medio augustus 2020, zodat bewoners hun nieuwe woning vanaf september/oktober kunnen betrekken.

Stand van zaken

December 2019

De eerste en tweede fase zijn inmiddels afgerond: Dit zijn de nieuwe huurwoningen aan de Beatrixstraat en drie woningen aan de Wilhelminastraat. De bouwvoorbereidingen voor de derde fase (Margrietstraat 1 tot en met 17 en Wilhelminastraat 83 tot en met 87) zijn in volle gang. Naar verwachting kunnen we in januari volgend jaar beginnen met de uitvoering van het grondwerk en in februari met de funderingswerzaamheden. Daarna starten we met de bouw van de woningen. We verwachten deze woningen in juli 2020 op te leveren.

Stand van zaken

Maart 2019

De woningen uit fase twee aan de Beatrixstraat zijn gesloopt. De volgende stap is het graven en het plaatsen van de riolering en fundering. Naar verwachting leveren we de woningen eind november 2019 op. De woningen uit fase drie aan de Margrietstraat en de Wilhelministraat slopen we eind maart. De nieuwbouw start hier volgend jaar.

Stand van zaken

November 2018

Woningen opgeleverd in Axel
Op 31 oktober jongstleden zijn de nieuwe woningen opgeleverd aan de Beatrixstraat en de Wilhelminastraat in Axel. Een dag later, 1 november, kregen de nieuwe bewoners hun sleutel en uitleg over de werking en bediening van de installaties. In maart dit jaar werden de twaalf bestaande woningen gesloopt. Hiervoor in de plaatst bouwden we acht levensloopbestendige energiezuinige woningen terug.

Momenteel treffen we de voorbereidingen voor de sloop en nieuwbouw van de andere acht woningen in de Beatrixstraat. We verwachten deze woningen in februari te slopen en vervolgens in oktober 2019 zeven levensloopbestendige energiezuinige woningen op te leveren. Daarnaast treffen we ook de voorbereidingen voor de te slopen woningen aan de Margrietstraat 1 t/m 17 en de Wilhelminastraat 83 t/m 87 in Axel. Voor deze twaalf woningen komen negen levensloopbestendige, energiezuinige woningen terug. De sloop van de woningen willen we gelijktijdig met de woningen aan de Beatrixstraat laten lopen, de nieuwbouw van de negen woningen zal later plaatsvinden omdat we nog in onderhandeling zijn met diverse aannemers.

Stand van zaken fase 1

Oktober 2018

Eind oktober 2018 wordt fase 1 opgeleverd en daarna kunnen de eerste bewoners in hun nieuwe woning.

Stand van zaken fase 2 en 3

Oktober 2018

Bijna alle woningen aan de Beatrixstraat, de Margrietstraat en de Wilhelminastraat staan inmiddels leeg en zijn losgekoppeld van de nutsvoorzieningen. De leegstaande woningen worden in de komende periode onderzocht op aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Naar verwachting starten we met slopen in februari 2019. Voor fase 2 houdt dat in acht woningen slopen aan de Beatrixstraat. Hiervoor komen er zeven levensloopbestendige energiezuinige woningen terug. Voor fase 3 houdt dat in twaalf woningen slopen aan de Margriet- en Wilhelminastraat. Hiervoor komen elf, eveneens levensloopbestendige energiezuinige woningen terug. De nieuwbouw aan de Beatrixstraat (fase 2) start in april 2019 en wordt naar verwachting in oktober 2019 opgeleverd. De startdatum  voor de bouw aan de Margriet- en Wilhelminastraat (fase 3) is nog niet bekend. Hierover moeten we nog in gesprek met een aannemer.

Rho Adviseurs voor leefruimte

De stedenbouwkundige van Rho geeft Woongoed Zeeuws-Vlaanderen advies over het zo goed mogelijk inpassen van de nieuwe woningen in de omgeving. Denk daarbij aan de gevelindeling, kleur- en materiaalgebruik, kapvorm en ook aan de afscheiding van tuinen naar de straat. De architect gebruikt deze aanwijzingen vervolgens bij het ontwerp van de woningen.

PlusWonen conceptwoningen van Van der Poel BV

De bij fase 1 en 2 van uw wijk betrokken aannemer is Aannemersbedrijf Van der Poel BV. De woningontwerpen komen van Archikon Architecten. Voor de nieuwbouw van de woningen aan Beatrixstraat en Wilhelminastraat ontwierp Archikon Architecten voor Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een woning die gebaseerd is op het PlusWonen-concept van Aannemersbedrijf Van der Poel BV in Terneuzen. Het concept biedt uitstekende mogelijkheden om in te springen op de wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en geeft bewoners een gezonde, veilige en comfortabele leefomgeving.

De PlusWonen-conceptwoningen hebben een uitstekende isolatie waardoor er zo weinig mogelijk warmte verloren gaat. Dit duurzame karakter wordt nog uitgebreid met zonnepanelen en een duurzame techniek (warmtepomp) voor de verwarming van de woning.

PIW-subsidie

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door de PIW-subsidie (Provinciale Impuls Wonen) van de Provincie Zeeland. 

Het betreft de woningen Wilhelminastraat 83-87 en Margrietstraat 1-17 in Axel

Projecten waarbij verouderde sociale huurwoningen worden gesloopt en er geen of minder woningen voor teruggebouwd worden, kunnen aanspraak maken op de PIW-subsidie. Met deze regeling wil de provincie het overschot aan oude woningen, die niet meer aan de moderne eisen voldoen, verminderen. Hierdoor kunnen huizen weer in waarde gaan stijgen en neemt de kwaliteit van de huizenmarkt en de leefbaarheid voor de omgeving en omwonenden toe.