Spring naar hoofd-inhoud

Stage lopen bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is een erkend leerbedrijf. We bieden stages in verschillende richtingen. Als geregistreerd stagebedrijf staan we ingeschreven bij onder andere ECABO en Fundeon. Jaarlijks stellen we een aantal stageplaatsen beschikbaar. We hebben afspraken met verschillende onderwijsinstellingen in de regio. Als erkend stagebedrijf willen we investeren in de toekomst van jongeren in Zeeuws-Vlaanderen. Op deze manier laten we onze betrokkenheid zien bij de maatschappij. Hieronder ziet u de verschillende mogelijkheden die ons stagebeleid biedt.

VMBO stages (snuffelstage): Een snuffelstage is een korte stage waarbij de leerling kennismaakt met de verschillende kanten van een beroep. Ze leren geen beroepsvaardigheden, wel krijgen ze een eerste indruk van verschillende beroepen en hoe het er in een organisatie aan toe gaat. De stage varieert van een dagdeel tot een aantal dagen.

Stages voor praktijkscholen: Scholieren van praktijkscholen  hebben veel individuele begeleiding nodig en kunnen minder zelfstandig werken. Met het voortgezet speciaal onderwijs (De Wingerd) en de praktijkschool (De Sprong) sloten wij stageovereenkomsten af.

MBO stages: Wij bieden stages aan de laatstejaars studenten op mbo niveau 4 om hun op het beroepsleven voor te bereiden. De stagebegeleider beoordeeld de stagiaire de laatste maand van de stage op zijn en/of haar kennis en afstudeeropdracht.

HBO Stages: HBO-opleidingen zijn praktijkgericht. De studenten krijgen vanuit hun opleiding praktijkgerichte kennis mee en doen tijdens hun studie relevante werkervaring op. Een afstudeerstage is bedoelt om de competenties te beheersen die noodzakelijk zijn in de toekomstige functie.

Maatschappelijke stage: Bij de maatschappelijke stage besteden jongeren in het voortgezet onderwijs minimaal dertig uur aan vrijwilligerswerk. Ze leren hun omgeving op een andere manier kennen en leveren een actieve bijdrage aan de samenleving. Bovendien versterkt het hun binding met, en betrokkenheid bij de maatschappij.

Leerlingbouwplaats: Ondanks de huidige crisis in de bouw is er een structurele vraag naar goed opgeleide en gemotiveerde vaklieden. Met leerlingbouwplaatsen krijgen leerlingen de kans ruime praktijkervaring op te doen. Ervaren vakmensen dragen hun vakmanschap over op de jonge generatie. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen biedt de mogelijkheid om een nieuwbouwproject als leerlingbouwplaats in te zetten. Jaarlijks wijzen we minstens één project aan als leerlingbouwplaats.

Re-integratie tweede spoor: Re-integratie tweede spoor is het proces van terugkeren naar werk vanuit een langdurige ziekteperiode. Als wegens ziekte of handicap het huidige werk niet meer goed uitgevoerd kan worden en er is geen andere functie voorhanden dan wordt buiten de eigen organisatie  gezocht naar passend werk.

Praktijkroute Zeeuws-Vlaanderen
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 start Scalda in Zeeuws-Vlaanderen de Praktijkroute Economie. Ook hier bieden wij stageplaatsen. Vanaf dag één starten studenten in de praktijk. De praktijkroute vormt studenten en traint hen in zelfverantwoordelijkheid. In het bedrijfsleven leert de student altijd de nieuwste kennis, inzichten en vaardigheden.

Heb je interesse om je stage bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen te lopen, neem dan contact op met P&O, po@woongoedzvl.nl