Spring naar hoofd-inhoud

Vacature Maatschappelijke Adviesraad (MAR)

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is een woningcorporatie waar Gewoon Goed Wonen centraal staat. Daaronder verstaan wij: wonen in een betaalbaar en duurzaam huurhuis dat bij je past en dat staat in een leefbare buurt. Dit zien wij als de ‘bouwstenen’ voor een fijn thuis. Met bijna 6.000 sociale huurwoningen bieden wij zo’n thuis aan Zeeuws-Vlaamse inwoners met een lager inkomen. Wij zijn een slagvaardige organisatie die zich inzet voor woningen van goede kwaliteit. Als woningcorporatie vullen we onze rol verantwoord in en tonen lef in het omgaan met de uitdagingen die zich in onze omgeving voordoen. Vertrouwen en samenwerken staan hierbij centraal. De Maatschappelijke Adviesraad (MAR) spiegelt het maatschappelijk presteren van de woningcorporatie aan de behoeften vanuit de samenleving.

Wij zijn per 1 januari 2024 op zoek naar

DRIE NIEUWE LEDEN VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE ADVIESRAAD

De MAR geeft gevraagd en ongevraagd advies over bouwen, beheren, wonen en leefbaarheid in het werkgebied van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. De MAR vergadert tenminste drie keer per jaar, zoveel mogelijk verspreid over een kalenderjaar.

Profiel

  • Aantoonbare maatschappelijke kennis en/of ervaring in Zeeuws-Vlaanderen.
  • Betrokkenheid bij één of meerdere maatschappelijke onderwerpen en/of organisaties op de volgende gebieden: zorg, cultuur, jeugd, lokaal bestuur, veiligheid, openbaar vervoer, ondernemersorganisaties, maatschappelijk werk, welzijn, kleine kernen, kerk, plattelandsontwikkeling, onderwijs, senioren en sport.

Vergoeding
Leden ontvangen een vaste onkostenvergoeding van €314,00 per jaar.

Meer informatie
Meer informatie over de MAR vindt u op onze website. U kunt ook contact opnemen met de voorzitter van de MAR, de heer A. Stallaart via telefoonnummer 06-14328340 of het directiesecretariaat, Karin de Smit en Tanja van Vlierberghe, via het telefoonnummer 0115-636 051.

Reageren
Heeft u interesse? Dan kunt u tot 8 november aanstaande reageren door uw sollicitatie met CV te mailen naar directiesecretariaat@woongoedzvl.nl of te sturen naar Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, t.a.v. de MAR, Postbus 269, 4530 AG Terneuzen.

De gesprekken vinden plaats op 29 of 30 november in de middag. Wij vragen u hiermee rekening te houden.

Terug