Spring naar hoofd-inhoud

Terugblikken en vooruitkijken

Net als andere jaren kijken we ook aan het einde van dit coronajaar terug op de dingen die goed en minder goed gingen. Ook kijken we vooruit en vragen we ons af wat we vooral moeten behouden en wat echter wel een tandje beter of anders kan.

Vergelijking met andere corporaties
Vorige maand werden de uitkomsten bekend van de zogenaamde benchmarkvergelijking tussen (bijna) alle woningcorporaties in Nederland. In die vergelijking worden de prestaties en de kosten die corporaties maken inzichtelijk gemaakt. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen scoorde goed daarbij. Zowel waar het gaat om de huurderstevredenheid als het beheersen van onze bedrijfskosten scoren we ver boven gemiddeld. Dat is altijd fijn om te horen, maar we laten ons hierdoor niet in slaap sussen. Het is goed om altijd kritisch te blijven kijken naar je eigen organisatie.

Verbeterpunten
Waar het gaat om de werkelijke CO2 uitstoot die samenhangt met het verwarmen van de huizen, scoorden we net wat onder het gemiddelde. Volgens de energielabels zijn onze woningen wel voldoende verduurzaamd voor dit moment, maar toch gebruiken de bewoners net wat meer gas en elektra dan gemiddeld. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat veel van onze huurders gepensioneerd zijn en daardoor meer thuis zijn dan werkende mensen. Zij stoken om die reden waarschijnlijk ook iets meer dan mensen die de hele dag buitenshuis werken. Die verklaring is heel aannemelijk. Dat wil echter niet zeggen dat voor ons daarmee de kous af is. We willen proberen dat hogere verbruik te beïnvloeden. Enerzijds door de woningen nog verder te verduurzamen en anderzijds door komend jaar samen met de SHB (Stichting Huurdersbelangen) huurdersevenementen te organiseren. Hier willen we de mogelijkheden van energiebesparing centraal stellen om de totale CO2-uitstoot weer iets omlaag te brengen. En niet onbelangrijk bij de oplopende energieprijzen op dit moment, het zou iets moeten besparen in uw portemonnee. Een zachte winter zou natuurlijk ook helpen, maar dat kunnen we gelukkig niet beïnvloeden. Hoe dan ook, ik wens u een mooie wintertijd en een duurzaam en bovenal gezond 2022!

Ralph van Dijk
Directeur/bestuurder
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Terug