Spring naar hoofd-inhoud

Ouderen op de woningmarkt

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen vindt het belangrijk dat mensen fijn kunnen wonen in een woning die past bij hun gezinssituatie of levensfase. Dit betekent dat het een weloverwogen keuze kan zijn om te verhuizen, ofwel ‘door te stromen’ naar een woning die beter past bij de persoonlijke situatie op dat moment. Eline de Baare startte in september 2023 met een onderzoek hiernaar. Inmiddels rondde ze het onderzoek af en vertelt ze hieronder over de uitkomsten en haar adviezen voor Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

Uitkomsten
Eline: “Naar aanleiding van interviews met oudere huurders bleek dat veel van deze huurders behoefte hebben aan meer duidelijkheid, ondersteuning en begeleiding vanuit Woongoed Zeeuws-Vlaanderen bij het vinden van een geschikte seniorenwoning. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar beschikbare woningen op de website of het invullen van formulieren. Ook bleek dat er onduidelijkheid is over de veranderende financiële situatie bij het verhuizen. Verder is het loslaten van bezittingen en de praktische verhuisstap soms moeilijk. Want bij verhuizen komt veel kijken. Niet iedereen kan dit meer zelf of heeft een netwerk om op terug te vallen.”

Mijn adviezen
Naar aanleiding van het onderzoek gaf Eline ons enkele adviezen om oudere huurders te begeleiden naar een passende woning. “Mijn eerste advies is om een proefproject voor een doorstroommakelaar te introduceren. Deze doorstroommakelaar is dan het centrale aanspreekpunt en voorziet oudere huurders van alle nodige informatie en begeleidt hun tijdens het doorstroomproces. Denk hier aan vragen over beschikbare woningen, financiële vragen of praktische ondersteuning bij de verhuizing. Ten tweede adviseer ik om een seniorenwoninggids te ontwikkelen als voorlichtingsmateriaal. In deze gids staat informatie over verschillende seniorenwoningen die wij aanbieden, inclusief kenmerken, huurprijzen en voorzieningen. Ook vind je in de gids tips en adviezen over zaken als veiligheid in en om het nieuwe huis, aanpassingen voor mobiliteitsproblemen en sociale activiteiten in de buurt. Tot slot adviseer ik om praktische ondersteuning te bieden tijdens het verhuisproces. Als dit nodig is, staat een persoonlijke verhuiscoach klaar om oudere huurders te begeleiden en te ondersteunen bij alle onderdelen van een verhuizing. Denk hier aan het plannen, organiseren of uitvoeren van de verhuizing.

Passende woning
“Ik hoop dat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen deze adviezen gaat toepassen en dat ze helpen bij een soepele doorstroming naar een passende en comfortabele woning die voldoet aan de behoeften van de oudere huurders. Tot slot wil ik al de geïnterviewde huurders bedanken voor hun waardevolle bijdrage aan mijn onderzoek. Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen”, zegt Eline tot slot.

Wij bedanken Eline voor haar onderzoek en haar waardevolle adviezen en wensen haar veel succes voor de toekomst!

Reactie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
Wij zijn blij met de bevindingen van het onderzoek dat Eline uitvoerde. Hele praktische zaken blijken dan soms toch een belemmering te zijn om te verhuizen naar een meer passende woning. Voor zover we dat kunnen en mogen, een deel van die belemmeringen weg te nemen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gaan we proberen. Een proefproject zien we voor ons in Aardenburg en Axel, daar starten we dit jaar nog mee. Een van onze vaste medewerkers zullen we met dit speciale aandachtsveld belasten. Op basis van de ervaringen die we daarbij opdoen, verzamelen we alle belangrijke informatie die voor de toekomstige ‘doorstroomkandidaat’ nuttig is en bieden we deze op een makkelijke en toegankelijk manier aan.  Tot slot gaan we na op welke wijze we een bijdrage kunnen leveren bij het inschakelen van een verhuiscoach. Dat is niet een taak die bij een woningcorporatie thuishoort, maar we onderzoeken of er partijen zijn die dat wel kunnen aanbieden en tegen welke voorwaarden. Misschien is het nog de grootste uitdaging om voldoende geschikte woningen beschikbaar te krijgen. Het aanbod in de bestaande bouw is nog te beperkt. We blijven daarom nieuwe multifunctionele woningen bouwen die geschikt zijn om lang zelfstandig te wonen. Dit omdat er hier een slaapkamer en badkamer op de begane grond aanwezig is.

Terug