Spring naar hoofd-inhoud

Mooie nieuwbouwprojecten

In 2024 starten we met enkele mooie nieuwbouwprojecten. In totaal bouwen we meer dan honderd woningen in verschillende kernen in Zeeuws-Vlaanderen. Drie grotere projecten springen er wat mij betreft uit.

Hof te Zandeplein in Kloosterzande 
In Kloosterzande zijn we inmiddels gestart met de bouw van 22 multifunctionele woningen aan het Hof te Zandeplein. Daar ging een lang traject aan vooraf. Jaren geleden moesten we kiezen om hier te bouwen of achter het Antonius aan de Groenendijk. Wij kozen ervoor onze bouwcapaciteit te verdelen over beide locaties. De appartementen aan de Groenendijk staan er al enige tijd. Voordat we konden starten met de bouw aan het Hof te Zandeplein moest eerst een gevestigd bedrijf verplaatst en vervolgens de bodem gesaneerd worden. Dat nam enkele jaren in beslag, maar nu we gestart zijn met de bouw gaat het heel voorspoedig en verwachten we de woningen in het eerste kwartaal van 2025 op te leveren.

Burghtkwartier in Oostburg 
In Oostburg achter de Burght starten we in mei met de bouw van een complex dat bestaat uit appartementen, groepswoningen, studio’s en een dagbesteding voor cliënten van Tragel. Hieraan ging ook het nodige vooraf. De particuliere woningen moesten allemaal gekocht worden, het bestemmingsplan moest worden gewijzigd en toen de plannen bijna klaar waren, wilde onze toenmalige partner niet meer meewerken. De plannen werden omgegooid en nu liggen er mooie nieuwe plannen waarop we trots zijn. Omdat het zo’n groot project is, zal de bouwtijd meer dan een jaar bedragen. Maar dan staat er ook iets waarvan ik verwacht dat cliënten van Tragel heel blij mee gaan zijn.

Nieuwbouw Othene
Soms vragen nieuwe projecten of ideeën veel tijd. Belangrijk is dan om vol te houden met het zoeken naar mogelijkheden. Maar soms kan het ook snel gaan. Zo kregen we in de tweede helft van 2023 de mogelijkheid aangeboden om 24 eengezinswoningen in Othene te bouwen. Omdat het over iets duurdere huurwoningen gaat, peilden we eerst of er voldoende belangstelling voor deze woningen was. Die bleek er te zijn want we kregen heel veel positieve reacties. De bouw van de woningen start in de tweede helft van dit jaar en waarschijnlijk leveren we ze ook nog dit jaar op. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn.

Bestaande woningen renoveren
Als alle omstandigheden meezitten, kan er best snel met nieuwbouw worden gestart. Helaas is dat lang niet altijd het geval. Daarnaast is op dit moment sloop en nieuwbouw best duur, is personeel bij de bouwbedrijven een probleem en hebben we door het woningtekort juist meer woningen nodig. Om onze woningvoorraad te moderniseren, steken we om die redenen ook veel tijd, energie en geld in het renoveren en verduurzamen van woningcomplexen. Ook in de oudere woningen die we anders misschien zouden slopen. Nadeel is dat dit een korte tijd wat overlast geeft voor de bewoners, maar het grote voordeel is dat dit relatief snel veel resultaat en voordeel oplevert. Daarom blijven we ook daar de komende jaren fors op inzetten.

Ralph van Dijk
Directeur/bestuurder
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

 

“De plannen werden omgegooid, maar dan staat er ook iets waarvan ik verwacht dat cliënten van Tragel heel blij mee gaan zijn.”

Terug