Spring naar hoofd-inhoud

Herhuisvesten vogels

Omdat wij onze woningen volop isoleren en er ook regelmatig sloopprojecten plaatsvinden, verdwijnen veel broed- en schuilplaatsen van kwetsbare vogelsoorten. Bij sloopprojecten hebben wij de taak om vogelsoorten die huizen in betreffende woningen, te herhuisvesten. Dit gaat dan over huismussen, vleermuizen en gierzwaluwen. Deze maatregelen zijn opgelegd door de Wet Natuurbescherming. Op de slooplocaties inventariseren wij samen met gespecialiseerd bureau Ecomark Advies en Beheer om welke en hoeveel vogels het gaat en bekijken we waar de beste plekken zijn om nestkasten op te hangen. Ecomark bepaalt de hoeveelheid en de soorten kasten en vervolgens worden ze geplaatst door een aannemer. Daarnaast treffen we hiervoor ook maatregelen in onze nieuwbouwplannen. Ecomark hangt en beheert de nestkasten op de diverse locaties. Hiermee hopen we de soorten beter te beschermen en uitsterven te voorkomen.

Terug