Spring naar hoofd-inhoud

Duurzame nieuwbouw

Duurzame nieuwbouw

De markten zijn flink in beweging. De prijzen voor bouwmaterialen en energie rijzen de pan uit en op de woningmarkt zien we een onophoudelijke vraag naar woningen.

Kanteling van de woningmarkt
Naar passende woningen voor ouderen en starters zien wij ook in Zeeuws-Vlaanderen een toegenomen vraag. Toen ik negen jaar geleden bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen solliciteerde, leek het mij een uitdaging om de voorziene krimp ook in de sociale woningbouw op een zorgvuldige wijze te laten landen. Hoe anders is het nu! We breken ons er het hoofd over of en hoe we met zogenaamde flexwoningen tegemoet kunnen komen aan de wens van mensen die hier willen (komen) wonen. Het ministerie vraagt en stimuleert ons om vooral daarin te investeren omdat de realisatie van zulke woningen snel kan. De bouw is eenvoudiger en de vergunningverlening kan veel sneller.

Flexwoningen
Waar we als Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor willen waken, is dat deze tijdelijke flexwoningen de nieuwe norm voor sociale huisvesting worden. Natuurlijk zijn er grote verschillen in de soorten woningen. Het varieert van een veredelde stacaravan tot prachtige betonnen maar verplaatsbare woningen. Voor ons is de relevante vraag, welk probleem je wilt oplossen met het realiseren en aanbieden van zulke woningen. Willen we de nood op korte termijn oplossen of willen we nieuwe medewerkers van bedrijven verleiden om zich duurzaam in Zeeuws-Vlaanderen te vestigen, in plaats van tijdelijk? In het laatste geval heb je fatsoenlijke woningen in of bij een normale woonwijk nodig en niet ergens in een veld op een bedrijventerrein. Wij gaan voor die duurzame vestiging. Dat is goed voor het in stand houden van de voorzieningen in deze regio en daar hebben we allemaal baat bij. Nu maar hopen dat de woningmarkt niet ineens de andere kant op beweegt.

Terug