Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

De woningmarkt in Zeeuws-Vlaanderen

Vrijwel iedereen kent in zijn of haar omgeving wel iemand die een woning zoekt en daar niet of pas na lange tijd in slaagt. Over de woningmarkt wordt veel gezegd en geschreven. Het punt is dat er in Nederland geen sprake is van één woningmarkt, maar van tal van markten. Iedere regio heeft zo zijn eigen vraagstukken. Natuurlijk zijn er oorzaken die overal een rol spelen, maar er zijn ook verschillen die heel bepalend zijn en waar aandacht voor zou moeten zijn. Laat ik me beperken tot de regio Zeeuws-Vlaanderen.

Krimpregio?
Op één of andere manier worden wij nog altijd gezien als een krimpregio. Hierdoor is uitbreiding van het woningbestand door nieuwbouw moeilijk. Dit wordt onderbouwd door de zogenaamde leegstandscijfers. Er staan volgens de administratie van de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen woningen leeg en daardoor zou verdere uitbreiding niet nodig zijn. Zij gaan daarbij voorbij aan de vraag of die woningen ook echt leeg staan en als ze al leeg staan, wat de reden daarvan is. Recent onderzoek in enkele kernen wees uit dat van de geadministreerde leegstand circa 80% wel in gebruik is als woning. De resterende 20% stond leeg omdat er bijvoorbeeld gerenoveerd of verbouwd werd.  Of omdat het formeel wel een woning is maar in de praktijk eigenlijk niet meer is dan een ruimte boven een winkel waar niemand wil wonen. De vermeende leegstand is dan ineens wel heel betrekkelijk. En daarmee de beperking voor uitbreiding door nieuwbouw ook.

Passende woning
Een ander punt is dat niet iedereen in de woning woont die bij hem of haar past. Maar omdat er geen alternatieven zijn, blijft iedereen in de ‘verkeerde’ woning zitten en komt er geen beweging op gang. Die beweging kunnen we op gang brengen door het bouwen van middel dure huurwoningen. Dit zijn de zogenaamde multifunctionele woningen die geschikt zijn voor alle doelgroepen en met een zekere luxe. Daarin kunnen mensen terecht die nu bijvoorbeeld in een duurdere koopwoning wonen die te groot is geworden. Mensen die door willen stromen zullen deze koopwoning kopen en laten op hun beurt weer een woning achter die geschikt is voor mensen die aan het begin van hun wooncarrière staan. Omdat het enige tijd in beslag neemt voordat dit treintje lekker loopt, pleit ik er ook voor om aan de markt starterskoopwoningen toe te voegen die niet te duur zijn. Zo hebben jongeren een extra reden om zich in Zeeuws-Vlaanderen te vestigen.

Mijn advies
Als Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is zowel de duurdere huurmarkt als de koopwoningmarkt niet het terrein waarop wij ons kunnen begeven. Dat neemt niet weg dat ik er wel een pleidooi voor kan houden. Bij deze!

Ralph van Dijk
Directeur/bestuurder Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

“Niet iedereen woont in de woning die bij hem of haar past. Maar omdat er geen alternatieven zijn, blijft iedereen in de ‘verkeerde’ woning zitten en komt er geen beweging op gang.”

Terug