Spring naar hoofd-inhoud

Buitenweg Axel

De bouwwerkzaamheden in het plangebied Buitenweg zijn voor het overgrote deel afgerond. Daarom starten we met het uitvoeren van het woonrijp maken van een deel van het plangebied.

Onder het woonrijp maken vallen in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:

  • Het verwijderen van het asfalt en het aanbrengen van de definitieve bestrating van de rijbanen;
  • Het aanbrengen van de trottoirs, parkeervakken en in- en uitritten;
  • Het plaatsen van de lichtmasten;
  • De aanplant van de groenvoorzieningen (tijdsafhankelijk).

KWS uit Sas van Gent zal de werkzaamheden uitvoeren.

Meer info over het project.

Terug