Spring naar hoofd-inhoud

Herstructurering Witte Wijk in Sas van Gent

Dit project richt zich op de sloop van 57 woningen in de Marijke-, Irene-, Friso-, Juliana- en Mauritsstraat en Poeldijk nummer 13 tot en met 18. Het aantal nieuw te bouwen woningen is afhankelijk van het aantal nieuw te bouwen woningen op de winkellocaties. De sloop start gefaseerd over drie jaar. 

Stand van zaken

Friso- en Alexanderstraat

December 2023

De vijf multifunctionele woningen aan de Frisostraat en de vier aan de Alexanderstraat zijn bijna klaar. Inmiddels is het metselwerk gereed, net als de daken van de woningen. Rond de jaarwisseling worden de woningen opgeleverd.

Stand van zaken

Friso- en Alexanderstraat

Eind september 2023

Aannemingsbedrijf van der Poel startte begin juni met de nieuwbouw van de vijf multifunctionele woningen aan de Frisostraat en vier aan de Alexanderstraat. Inmiddels zijn de betonnen casco’s geplaatst. Bij één blok is het dak al aangebracht. Nu is de aannemer bezig met de voorbereidingen voor het metselwerk.

Stand van zaken

Start nieuwbouw Alexanderstraat en Frisostraat

Januari 2023

Naar verwachting starten we in mei met de bouw van de vier energiezuinige multifunctionele woningen in de Alexanderstraat en vijf in de Frisostraat. De bouw van de woningen zijn onderdeel van het herstructureringsplan Witte Wijk Sas van Gent. Aannemersbedrijf van der Poel ontwikkelt en bouwt de woningen.

Indeling
De woningen zijn geschikt voor maximaal drie personen en worden met grote elementen in elkaar gezet. De woning bestaat uit twee verdiepingen. Beneden bevindt zich de hal, woonkamer, toilet, badkamer, keuken en één slaapkamer. Op de bovenverdieping ligt één slaapkamer, een technische ruimte en een kleine badkamer met toilet.

Energiezuinig
De woningen beschikken over zonnepanelen, zijn goed geïsoleerd, luchtdicht gebouwd en worden verwarmd door vloerverwarming aangestuurd door een lucht-warmtepomp. De woningen voldoen aan de laatst gestelde eisen van het bouwbesluit en zijn gasloos.

Naar verwachting worden de woningen in september 2023 opgeleverd.

Stand van zaken

Oplevering woningen Julianastraat in Sas van Gent

Maart 2022

Begin maart 2022 zijn de vijf energiezuinige multifunctionele huurwoningen aan de Julianastraat in Sas van Gent opgeleverd. Volgens planning reiken we op 1 april 2022 de sleutels uit aan de nieuwe bewoners. De woningen beschikken over zonnepanelen, zijn goed geïsoleerd, luchtdicht gebouwd en worden verwarmd door vloerverwarming aangestuurd door een lucht-warmtepomp. De woningen voldoen aan de laatst gestelde eisen van het bouwbesluit en zijn gasloos.

Stand van zaken

December 2021

Voortgang nieuwbouw Julianastraat Sas van Gent

Afgelopen juli startte H4A met de nieuwbouw van vijf energiezuinige huurwoningen aan de Julianastraat in Sas van Gent. De woningen zijn geschikt voor maximaal drie personen en worden met grote elementen in elkaar gezet. De kap zit er inmiddels op en ook de dakpannen zijn gelegd. Binnenkort gaat de aannemer de kozijnen plaatsen en vervolgens wordt de binnenkant afgewerkt. We verwachten de woningen in het eerste kwartaal van 2022 op te leveren.

Energiezuinig
De woningen beschikken over zonnepanelen, zijn goed geïsoleerd, luchtdicht gebouwd en worden verwarmd door vloerverwarming aangestuurd door een lucht-warmtepomp. De woningen voldoen aan de laatst gestelde eisen van het bouwbesluit en zijn gasloos.

Indeling
De woning bestaat uit twee verdiepingen. Beneden bevindt zich de hal, woonkamer, toilet, badkamer, keuken en één slaapkamer. Op de bovenverdieping ligt één slaapkamer, een technische ruimte en een kleine badkamer met toilet. Zie voor meer informatie het bewonersboekje.

Stand van zaken

September 2020

Eind mei besloot de gemeenteraad medewerking te verlenen aan de verplaatsing van de Albert Heijn en Lidl naar bedrijventerrein Sasse Poort en woningbouw op de winkellocaties in het centrum. Eind augustus ontvingen inwoners en ondernemers uit Sas van Gent een nieuwsbrief over het project, waarin de gemeente Terneuzen namens alle betrokken partijen het project toelicht. Zo staat in de eerste nieuwsbrief meer over de aanleiding, de bestemmingsplanprocedure, het masterplan en de manier waarop inwoners en ondernemers betrokken worden. De volgende nieuwsbrieven verschijnen digitaal. U kunt zich hiervoor aanmelden via de projectpagina op de website van de gemeente Terneuzen.

De eerste woningen in de Witte Wijk in Sas van Gent zijn inmiddels gesloopt; het gaat om de woningen aan de Prins Mauritsstraat 1 en 3 en Julianastraat 20 tot en met 30. Hiervoor komen vijf nieuwe woningen terug. Dit is de eerste fase van de herstructurering van de Witte Wijk in Sas van Gent. In totaal slopen we 57 verouderde woningen. Het aantal nieuw te bouwen woningen is afhankelijk van het aantal nieuw te bouwen woningen op de winkellocaties.

Stand van zaken

Juni 2020

De eerste woningen in de Witte Wijk zijn inmiddels gesloopt. Het gaat om de woningen aan de Prins Mauritsstraat 1 en 3 en Julianastraat 20 tot en met 30. Hiervoor komen vijf nieuwe woningen terug. Na de bouwvakantie starten we met de nieuwbouw.

Dit is de eerste fase van de herstructurering van de Witte Wijk.

Stand van zaken

24 januari 2020

Binnenkort starten we met de sloop van de eerste acht woningen in de Witte Wijk in Sas van Gent. Het gaat om twee woningen aan de Mauritsstraat en zes aan de Julianastraat. Hiervoor komen vijf nieuwe woningen terug. De voorbereidende onderzoeken, zoals asbest- en grondonderzoeken, vinden in februari plaats. Rond half maart slopen we de woningen.

Herstructurering
De sloop van deze woningen is de eerste fase van de herstructurering van de Witte Wijk in Sas van Gent. Het aantal nieuw te bouwen woningen is afhankelijk van het aantal eventueel nieuw te bouwen woningen op de winkellocaties. Via persoonlijke gesprekken bespraken alle huurders uit het plangebied hun woonwensen met onze woonconsulenten. Hiermee proberen wij zo veel mogelijk rekening te houden. 

Werkzaamheden
Aannemer De Wending uit Heinkenszand gaat de eerste woningen slopen. De Wending start begin maart met de voorbereiding (demonteren van bruikbare materialen in en aan de woning) en het uitvoeren van kleine sloopwerkzaamheden. Half maart gaat De Wending over tot de daadwerkelijke sloop van de woningen. De Wending rondt naar verwachting begin april 2020 de werkzaamheden af, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Nieuwsbrieven

Februari 2018

PIW-subsidie

Het project in de Witte Wijk werd mede mogelijk gemaakt door de
PIW-subsidie (Provinciale Impuls Wonen) van de Provincie Zeeland.

Projecten waarbij verouderde sociale huurwoningen worden gesloopt en er geen of minder woningen voor teruggebouwd worden, kunnen aanspraak maken op de PIW-subsidie. Met deze regeling wil de provincie het overschot aan oude woningen, die niet meer aan de moderne eisen voldoen, verminderen. Hierdoor kunnen huizen weer in waarde gaan stijgen en neemt de kwaliteit van de huizenmarkt en de leefbaarheid voor de omgeving en omwonenden toe.