Spring naar hoofd-inhoud

Breskens, Roode Polder

Het project 'Roode Polder' ligt aan de zuidwestzijde van de kern Breskens tussen de Oude Rijksweg en de N58 en is ongeveer vier hectare groot. 

De realisatie van het openbaar gebied en de uitgifte van de gronden lag in handen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

Het project omvatte oorspronkelijk de nieuwbouw van 59 woningen, onder te verdelen in:

  • 24 stuks 2-onder-1-kap koopwoningen
  • 7 vrijstaande koopwoningen
  • 28 bouwkavels voor particuliere bouw

De afgelopen jaren zijn een aantal noodzakelijke planwijzigingen doorgevoerd waardoor de omvang van het project is veranderd naar 52 woningen:

  • 14 eengezins koopwoningen
  • 38 bouwkavels voor particuliere bouw 

Bouwkavels
Inmiddels zijn alle bouwkavels voor particuliere bouw verkocht en zijn deze voor het overgrote deel allemaal bebouwd en bewoond.

Eengezinswoningen
Bouwbedrijf de Delta uit Middelburg ontwikkelde en realiseerde veertien eengezins-koopwoningen.

Afronding wijk
Gedurende de realisatieperiode zijn delen van de woonwijk woonrijp gemaakt.

Hieronder wordt in grove lijn verstaan:

  • de aanleg van trottoirs en in-/uitritten voor garages;
  • de plaatsing van de openbare verlichting;
  • de aanleg van de speeltuin en de groenvoorzieningen;
  • de omzetting van de bouwwegen naar de definitieve rijwegen.

Na realisatie van de laatste particuliere woningen maken we de woonwijk volledig woonrijp. Het openbaar gebied is inmiddels overgedragen aan de gemeente Sluis.