Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwbouw

Team Projecten is verantwoordelijk voor de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van nieuwbouw- en herstructureringsprojecten. Onde de linken vindt u een overzicht van de projecten in ontwikkeling, in uitvoering en een overzicht van enkele gerealiseerde projecten.

Waarom oude woningen slopen en nieuwe woningen terug bouwen?
Om ons woningbestand toekomstbestendig te maken, slopen we verouderde woning en bouwen we hiervoor in de plaats nieuwe woningen terug. Alle woningen bouwen we volgens de BENG norm, dus bijna energieneutraal. Dit omdat al onze woningen in 2050 CO2 neutraal moeten zijn. Tegenwoordig slopen we minder woningen dan voorheen. Sloop en nieuwbouw is op dit moment best duur en er is een tekort aan personeel bij bouwbedrjven. Daarbij hebben we door de grote vraag juist meer woningen nodig. Daarom kiezen we nu regelmatig ook voor renoveren en verduurzamen van verouderde woningcomplexen in plaats van sloop en nieuwbouw.  

Verschillende nieuwbouwprojecten worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provinciale Impuls Wonen Zeeland.