Spring naar hoofd-inhoud

Herstructurering Noordwesthoek Breskens

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gaat de woningen, omsloten door de Sportlaan, Langeweg, Karel Doormanlaan en Prins Bernhardstraat, in vijf fases herstructureren. Het plangebied is gelegen in de Noordwesthoek van Breskens.

Het project richt zich op de sloop van 127 verouderde woningen, die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Hiervoor komen 110 levensloopbestendige energiezuinige woningen terug.  De sloop en nieuwbouw wordt in vijf fases uitgevoerd. De woningen van de eerste fase liggen aan de Sportlaan, een aantal aan de Vijverlaan en de Karel Doormanlaan. De woningen aan de tweede fase liggen aan de Admiraal de Ruyterlaan en een aantal aan de Vijverlaan. De woningen van de derde, vierde en vijfde fase liggen aan de Evertsenlaan, eveneens de Vijverlaan, Banckertlaan en de Crijnssenlaan. 

Stand van zaken

September 2020

De eerste en tweede fase zijn inmiddels afgerond: in de Sportlaan zijn 18 nieuwe woningen gebouwd en in de Admiraal de Ruyterlaan en een deel van de Vijverlaan (fase 2) 29 woningen. De sloop van de woningen aan de Evertsenlaan en Vijverlaan (fase 3) is begin september 2020 gestart en zal medio november 2020 afgerond zijn. Het nutsbedrijf heeft inmiddels het kabel- en leidingnetwerk in de straat voor de woningen van fase drie vernieuwd.

Stand van zaken

November 2020

Sagro Zeeuws-Vlaanderen B.V. startte begin september 2020 met de sloop van 35 woningen in de derde fase van het plangebied Noordwesthoek in Breskens. De sloop van deze woningen aan de Evertsenlaan en Vijverlaan rondde zij in november 2020 af.

Stand van zaken

Juni 2020

De voorbereidingen voor de sloop van de woningen aan de Evertsenlaan en Vijverlaan (fase 3) zijn in volle gang. De sloop van deze woningen staat gepland voor het vierde kwartaal 2020. Het nutsbedrijf startte wel al de vernieuwing van het kabel- en leidingnetwerk in de straat voor de woningen van fase drie.

Stand van zaken

Maart 2020

In de Admiraal de Ruyterlaan en een deel van de Vijverlaan (fase 2) zijn inmiddels ook de nieuwe woningen opgeleverd en de sleutels van de eerste woningen uitgereikt aan de nieuwe huurders.

Stand van zaken

December 2019

In de Admiraal de Ruyterlaan en een deel van de Vijverlaan (fase 2) hebben de kabel- en leidingbedrijven hun werkzaamheden afgerond en is de bouw van de woningen in volle gang. Naar verwachting zijn de woningen in het eerste kwartaal van 2020 klaar.

Stand van zaken

Maart 2019

De nieuwe woningen aan de Karel Doormanlaan en de Vijverlaan zijn eind maart 2019 opgeleverd. Daarvoor organiseerden we al een inmeetmiddag voor de nieuwe bewoners. De sleuteluitreiking was een week later. Op de locatie aan de sportlaan zijn de werkzaamheden in het kader van het niet-gesprongen explosieven onderzoek afgerond. De aannemer stelt momenteel een nieuwe planning op. We hopen op korte termijn te kunnen starten met de nieuwbouw.

Na de verhuizing van de huurders uit fase twee starten we met we met de sloop van de Admiraal de Ruyterlaan en het tweede deel van de Vijverlaan. Na deze sloop starten de onderzoeken naar niet-gesprongen explosieven, waarna we naar verwachting begin vierde kwartaal 2019 starten met de nieuwbouw.

Stand van zaken

eind november 2018

Bouw in Breskens verloopt voorspoedig
Inmiddels is er al heel wat te zien van de nieuwbouw aan de Karel Doormanlaan en de Vijverlaan. We bouwen hier respectievelijk vijf en zes levensloopbestendige energiezuinige woningen. Het betonnen casco staat inmiddels bijna overeind en de aannemer is nu druk bezig met het metselwerk. De dakelementen plaatsen ze eind november. De verwachting nu is dat we de woningen in maart 2019 opleveren.

Sportlaan
De bouw aan de Sportlaan staat momenteel stil. Hier werden drie verdachte objecten in de grond gedetecteerd. Die verdachte objecten zouden kunnen duiden op niet gesprongen explosieven. Het object op vier meter diepte is benaderd. Dit blijkt te gaan om bomscherven van een reeds ontplofte bom. De situatie daar is aangemerkt als veilig. De benadering van de overige objecten op zes en negen meter diepte blijkt lastig vanwege de hoge grondwaterstand. Hiervoor worden nu maatregelen getroffen. De verwachting is dat we half januari hierover meer weten. Mocht het daadwerkelijk om niet gesprongen explosieven gaan, dan moeten deze uit voorzorg geruimd worden.

Stand van zaken fase 1

Oktober 2018

Inmiddels zijn de woningen uit fase 1 gesloopt. Dit zijn 21 woningen. Hiervoor in de plaats komen 18 woningen terug.

Sportlaan
Naar aanleiding van het onderzoek naar niet gesprongen explosieven zijn er in de Sportlaan drie verdachte objecten gedetecteerd. Om vast te stellen of hier daadwerkelijk sprake is van niet gesprongen explosieven, is nader onderzoek nodig. Opsporingsbedrijf Bodac doet daarom de komende weken extra onderzoek op dit terrein. Hierdoor kan vastgesteld worden of het daadwerkelijk om niet gesprongen explosieven gaat. Is dit het geval dan zal de gemeente Sluis dit verder opvolgen. De bouw van de woningen zal dan tot nadere orde worden opgeschort. Is dit niet het geval dan hervatten wij onze werkzaamheden voor de herinrichting zo snel mogelijk.

Vijverlaan en Karel Doormanlaan
De locaties aan de Vijverlaan en Karel Doormanlaan zijn vrijgegeven van explosieven. Half oktober starten ze hier met het heiwerk. Dit zal enkele dagen duren. Vervolgens vinden de overige bouwwerkzaamheden plaats. Naar verwachting vindt de oplevering plaats aan het einde van het eerste kwartaal in 2019.

 

Rho Adviseurs voor leefruimte

Rho Adviseurs gaf ons advies over het zo goed mogelijk inpassen van de nieuwe woningen in de omgeving. Denk daarbij aan de gevelindeling, kleur- en materiaalgebruik, kapvorm en ook aan de afscheiding van tuinen naar de straat. De architect gebruikt deze aanwijzingen vervolgens bij het ontwerp van de woningen. Het gebied in Breskens bestaat hoofdzakelijk uit dezelfde straten met weinig variatie aan weerszijden van de parkstrook aan de Vijverlaan. Zij richten zich op het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit door woningen beter te oriƫnteren op de straten en het park. Zo adviseerden zij ons bijvoorbeeld over meer variatie waardoor de individuele woningen beter herkenbaar worden binnen de rij.

PlusWonen conceptwoningen van Van der Poel BV

Voor de nieuwbouw van de woningen aan de Karel Doormanlaan, Vijverlaan en de Sportlaan ontwierp Archikon een woning die gebaseerd is op het PlusWonen-concept van Aannemersbedrijf Van der Poel BV in Terneuzen. Dit concept biedt uitstekende mogelijkheden om in te springen op de wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en geeft bewoners een gezonde, veilige en comfortabele leefomgeving.

Spero-1conceptwoningen van CascoTotaal

Voor de Vijverlaan in Breskens ontwikkelde CascoTotaal samen met architectenbureau buroSALT het Spero 1-woonconcept. Dit concept bestaat uit prefabwoningen die in de fabriek gemaakt worden en de aannemer op de bouwplaats alleen nog maar moet monteren. Voor de Vijverlaan en de Admiraal de Ruyterlaan keek buroSALT welke elementen van de bestaande woningen kunnen worden gebruikt in de uitwerking van de nieuwe woningen. Hierdoor blijft de wijk herkenbaar maar toch vernieuwend. Daarnaast zijn de nieuwe woningen zeer energiezuinig. We plaatsen zonnepanelen, isoleren de woningen goed en maken gebruik te maken van energiezuinige installaties.