Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 

Sas van Gent - Canadalaan

De gemeente Terneuzen en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen creërden samen een sociaal-maatschappelijk hart aan de Canadalaan in Sas van Gent.

Op 11 maart vond de officiële opening plaats. De openingshandeling werd verricht door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Op 15 maart was het feest voor alle gebruikers van De Statie en inwoners van Sas van Gent. De Statie hield open huis met als afsluiter een groot feest.

In het multifunctioneel centrum 'De Statie' worden functies op gebied van wonen, zorg, welzijn, sport en onderwijs gecombineerd.

'De Statie' biedt ruimte aan twee basisscholen, peuterspeelzaal, kinderopvang, jeugdhonk, verschillende sportverenigingen en een bibliotheek. Daarnaast is de ouderenzorg in het gebouw vertegenwoordigd evenals GGD Zeeland en het sociaal cultureel werk.

Het multifunctioneel centrum heeft één centrale toegang en functioneert daarmee ook als één geheel. De scholen hebben een ingang aan de achterzijde van het complex.

Wonen aan de Canadalaan

Naast het multifunctioneel centrum zijn 23 seniorenappartementen gebouwd met daarbij een zorginfrastructuur voor de Stichting Ouderen Kanaalzone (SOKA).

Het project

Wilt u weten wat er allemaal gebeurde tijdens de bouw? Kijk dan eens in ons fotoalbum en in het archief.

Wilt u meer informatie over het multifunctioneel centrum kijk dan verder op de website.


Europese subsidie

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

De Europese Unie heeft een subsidie toegekend van € 75.000 in het kader van plattelandsontwikkeling voor het MFC aan de Canadalaan in Sas van Gent. De gemeente Terneuzen levert een zelfde bijdrage. Het plan is nu zover ontwikkeld dat deze subsidie van samen € 150.000 inmiddels is uitgekeerd.

Dankzij deze bijdrage is een mooi plan ontwikkeld dat bijdraagt aan de leefbaarheid van Sas van Gent. 

Kijk hier voor meer informatie over het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:http://ec.europa.eu/agriculture/index_nl.htm

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland. www.minlnv.nl