Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 

Een klacht indienen over de corporatie

Alle medewerkers van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zetten zich dagelijks in om ervoor te zorgen dat u plezierig woont. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de wijze waarop medewerkers u behandelden. Het gaat hier om klachten door bijvoorbeeld problemen met buren of omgeving, met de huurprijs of betaling, met het onderhoud of met de medewerkers. U kunt dan schriftelijk een klacht indienen. Deze behandelt de organisatie zelf. Binnen tien werkdagen heeft u een eerste reactie in huis. Dan weet u wie uw klacht in behandeling heeft en binnen welke termijn u antwoord krijgt. Afspraken die wij daarbij maken, staan op papier en komen wij na.

U kunt u klacht schriftelijk bij ons indienen maar u kunt ook gelijk melding maken via het klachtenformulier.

Klachtencommissie

Bent u niet tevreden met de oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Regionale Klachtenadviescommissie. Deze commissie van de Zeeuwse-Vlaamse woningcorporaties is sinds 1998 operationeel. De Regionale Klachtenadviescommissie bestaat uit drie commissieleden. Zij behandelt klachten en geschillen voor de corporatie en doet uitspraak in geschillen tussen huurder en verhuurder als die er samen niet uitkomen.

De volledige procedure kunt u hier downloaden. Hier staat duidelijk in welke klachten de klachtencommissie in behandeling neemt.

Het formulier kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag 2015 van de klachtencommissie kunt u hier downloaden.