Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Onze missie en visie

Hier gaan we voor; onze visie
Vanuit onze maatschappelijke opdracht voor de sociale volkshuisvesting dragen wij bij aan het vergroten van de vitaliteit en aantrekkelijkheid van Zeeuws-Vlaanderen als woon- en werkgebied. Dit doen wij vanuit de gezamenlijke visie ‘Samen Bouwen’ van de drie Zeeuws-Vlaamse woningcorporaties. ‘Samen Bouwen’ staat voor samen bouwen aan Zeeuws-Vlaanderen, aan leefbaarheid en aan wonen.

 ·         Samen bouwen

In de visie richten wij ons op een duurzame toekomst, waar betrokkenheid de basis is van samenwerking met alle belanghouders zoals overheid, zorg, welzijn en maatschappelijke opvang, onderwijs en kinderopvang. De visie loopt van 2012 tot en met 2017.

Waar staan wij voor; onze missie
Wij bieden in Zeeuws-Vlaanderen kwalitatief goede huisvesting aan mensen die door inkomen of andere omstandigheden niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. Vanuit onze verantwoordelijkheid rondom ‘wonen’, dragen wij samen met onze maatschappelijke partners bij aan een schone en veilige woonomgeving. Een sterke en efficiënte organisatie is nodig om de omvangrijke maatschappelijke opgaven waar te kunnen maken.