Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 

Overlast

Soorten overlast

Er zijn verschillende soorten overlast welke buren kunnen veroorzaken. Een aantal voorbeelden:

 • Geluidsoverlast
 • Stankoverlast
 • Vervuiling
 • Ongedierte
 • Vernieling
 • Pesten
 • Bedreigingen (eventueel door bezoekers van buren)
 • Intimidatie (eventueel door bezoekers van buren)
 • Huisdieren
 • Drugsoverlast
 • Discriminatie
 • Zorgmijders zoals een dementerende die het gas open laat staan en een gevaar is voor zichzelf
 • Verwaarloosde tuinen, hoge bomen, uitwerpselen in de tuin.

Erg belangrijk

Voor een goede verstandhouding met de buren is het niet raadzaam om direct de politie in te schakelen. Beter is zelf eerst met de buren te praten. Misschien weten de buren niet dat u hinder van ze ondervindt en zijn ze bereid om een oplossing te zoeken. Levert het gesprek niets op dan kunt u  alsnog  de politie in schakelen. Wanneer echter een bedreigende situatie ontstaat voor u of andere mensen, is het wel verstandig om direct de politie te bellen. Als u gaat praten met de buren ga dan nooit wanneer u nog boos bent maar wacht ermee tot u weer rustig bent.

Wanneer het gesprek tot niets uitloopt kunt u de volgende maatregelen treffen:

Dagboek bijhouden
Anonieme klachten hebben geen zin. Meld overlast altijd schriftelijk bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Wij zijn verplicht de huurder of koper op het gedrag aan te spreken en wij houden een dossier bij van de klachten. Hoe vaker u en eventuele andere buren een klacht indienen hoe eerder wij de problemen kunnen aanpakken. Dossiervorming is dus zeer belangrijk. Daarom adviseren wij om een dagboek bij te houden van de overlast. Hierin noteert u welke klachten u ondervindt, de datum, tijdstip en hoe lang de overlast duurt. Op deze manier kan een eventuele hulpverlener de klachten analyseren en staat u sterker in uw schoenen. Mocht het tot een rechtszaak komen kan het dagboek bijdragen aan het bewijsmateriaal.

Buurtbemiddeling inschakelen
Een buurtbemiddelaar kan u helpen om te praten over de overlast met de buren. Vrijwilligers zetten zich in voor buurtbemiddeling. Ze zijn speciaal getraind om conflicten op te lossen tussen buren. Twee onpartijdige buurtbemiddelaars zoeken samen met u naar een oplossing door middel van een of meerdere gesprekken met de buren. Op deze manier voorkomt buurtbemiddeling verdere escalatie. Buurtbemiddeling is gratis!!!!


Wijkagent inschakelen
Een wijkagent of buurtagent is een gewone agent die weet welke problemen in de buurt spelen. Deze agent kunt u benaderen als u hem ziet lopen op straat of u kunt telefonisch contact opnemen met de politie. De agent kan u verder helpen door advies te geven, samen te gaan praten met de buren, een kijkje te nemen bij de buren of een extra oogje in het zeil te houden. De agent kan ook een melding maken in het systeem waardoor ook andere agenten weten wat er in de wijk speelt en zij zo nodig gepaste maatregelen kunnen treffen.


Politie
Wanneer herhaaldelijk proberen te praten met de buren niks oplevert en de situatie niet beter wordt of zelfs verslechterd, is het verstandig om naast Woongoed Zeeuws-Vlaanderen de politie in te schakelen. De overlast moet dan wel aan de gang zijn op het moment dat u belt en zodanig van aard zijn dat het door de politie te controleren valt. De politie komt dan langs om de overlast te inspecteren en een proces-verbaal op te maken. Als de overlast nog aan de gang is kan de politie de bewoners hierop aanspreken en passende maatregelen nemen zoals het inschakelen van andere hulpverleners of bij herhaaldelijk geluidsoverlast het in beslag nemen van de geluidsapparatuur.

Iedereen die buren naast zich heeft wonen hoort wel eens geluiden die de buren maken. Natuurlijk is dit geen probleem als dit normale woongeluiden zijn of als de buren een keer een feestje hebben. Wanneer deze geluiden echter structureel plaatsvinden en de overlast uw eigen woongenot herhaaldelijk verstoort is dit een grote bron van ergernis. Burenoverlast kan voor heel vervelende situaties zorgen en het is niet makkelijk om hiermee om te gaan.  Een goed woon- en leefklimaat is ons streven. Maar daar hebben wij ook uw hulp bij nodig.

Aandacht voor ouderen 

De hele reeks bezuiniging heeft consequenties voor deze groep. Er wordt van ze verwacht dat ze steeds langer zelfstandig blijven wonen. Dit terwijl de thuiszorg minder wordt. Hierdoor kunnen deze ouderen in een isolement raken. Een gevolg hiervan kan zijn vervuiling en vereenzaming. Maak dus eens een praatje met ze, steek eens een helpende hand toe, bijvoorbeeld door te helpen met het tuinonderhoud of gewoon even buurten kan heel belangrijk zijn. Ik zie namelijk al een hele grote groep ouderen die erg eenzaam zijn en waar te weinig aandacht voor is. Hoe langer we deze mensen alleen laten hoe moeilijker het wordt om ze weer te benaderen.