Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 

Buurtbemiddeling

Hebben uw buren op uw huis gepast, voor de planten gezorgd en het gras gemaaid terwijl u weg was? Het gezegde ‘een goede buur is beter dan een verre vriend’ is dan waarschijnlijk zeer herkenbaar voor u. Helaas is het contact tussen buren in sommige gevallen minder gelukkig.

Buurtbemiddeling helpt buren bij het zoeken naar een oplossing van hun conflict. Buurtbemiddeling wordt vaak ingeschakeld als het conflict zo hoog is opgelopen dat bewoners zelf geen uitweg meer zien. Het gaat veelal om stank, geluidsoverlast, slecht tuinonderhoud en afval dat rondslingert. In de meeste gevallen worden bewoners door wijkbeheerders of de politie geattendeerd op buurtbemiddeling. De bemiddelaars zorgen niet zozeer voor panklare oplossingen, maar helpen de buren om weer op een normale toonhoogte met elkaar gesprek te komen. Vervolgens kunnen de buren onder begeleiding van de bemiddelaars samen een oplossing bedenken. Vaak zijn wat aanpassingen in het gedrag nodig of wat begrip voor elkaars situatie. Buurtbemiddeling werkt vaak prima als de buren er allebei belang in zien om hun conflict op te lossen.

Buurtbemiddeling is een initiatief  van de politie ,Clavis, Woonstichting Hulst, de gemeenten Terneuzen, Hulst, Sluis en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

Klachten

Klachten kunt u melden via de onderstaande e-mailadressen. Uw klacht komt dan rechtstreeks terecht bij buurtbemiddeling Terneuzen, Hulst en Sluis. 

Voor tips: hoe om te gaan met burenoverlast kunt u terecht op de website www.problemenmetjeburen.nl

Buurtbemiddeling Terneuzen                         Buurtbemiddeling Hulst                     Buurtbemiddeling Sluis

tel: 06-20260665                                              tel: 06-54311465                                 tel: 06 - 20260665

buurtbemiddeling@terneuzen.nl             buurtbemiddeling@gemeentehulst.nl      buurtbemiddeling@gemeentesluis.nl

Mocht u gebruik gemaakt hebben van buurtbemiddeling en niet tevreden zijn dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure. Deze is op te vragen via het vermelde telefoonnummer van buurtbemiddeling.

 

 

Tips voor een feestje

Geeft u wel eens een feestje? Houdt u dan rekening met uw buren?

Het is verstandig van te voren uw buren in te lichten als u geluidsoverlast verwacht. Doe een briefje in de bus met het bericht dat u een feestje geeft en vraag of de buren u waarschuwen als zij vinden dat het te luid of te laat wordt.

Een andere manier is uw buren uitnodigen op uw feestje. Denk ook eens aan de windrichting als u de barbecue aansteekt. Het is een kleine moeite om te zorgen dat de rook niet in de tuin van uw buren waait.

Kortom houd rekening met elkaar zodat het voor iedereen een feest is en blijft.