Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 

Belangenorganisaties

Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Deze stichting behartigt de belangen van de huurders in de ruimste zin van het woord. De leden van de stichting overleggen regelmatig met de directie en komen geregeld samen met de huurders.

> meer


Maatschappelijke Adviesraad Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

De Maatschappelijke Adviesraad (voorheen de belanghoudersraad) is ingesteld bij de start van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen (1.1.2006). In de statuten zijn de taken en bevoegdheden van genoemde raad vastgelegd.

De Maatschappelijke Adviesraad is een adviesorgaan van personen uit het maatschappelijk middenveld van Zeeuws-Vlaanderen dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over bouwen, beheren, wonen en leefbaarheid in het werkgebied van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

> meer