Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Kernwaarden

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is een betrouwbare en klantgerichte woningcorporatie die samenwerken en maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. In deze zin worden onze vier kernwaarden genoemd; betrouwbaar, klantgericht, samenwerken en maatschappelijk ondernemen. Onze klanten en partners mogen ons aanspreken op deze kernwaarden. De kernwaarden zijn een leidraad voor het handelen van alle medewerkers binnen onze organisatie. Om medewerkers bewust te maken van het belang van onze kernwaarden besteden we hieraan intern veel aandacht.

Klantgerichtheid: we zijn betrokken bij de klant en we zetten ons in voor onze klanten. Hun belang staat centraal. We maken ons sterk voor de lokale volkshuisvestelijke opgaven om ook de toekomstige klant van dienst te kunnen blijven zijn.

Samenwerken: we streven naar partnerschap intern en extern. Wij willen duurzame samenwerkingsrelaties tussen collega’s en met onze belanghouders, huurders, overheden en maatschappelijke partners nog verder ontwikkelen. Interne en externe partnerschap is een belangrijke voorwaarde voor het waarmaken van onze ambities in dit ondernemingsplan gezien de complexe opgaven in onze omgeving.

Maatschappelijk ondernemerschap: we signaleren kansen in de markt zowel voor bestaande als nieuwe producten/diensten. We zoeken naar mogelijkheden om samen met onze maatschappelijke partners ontwikkelingen te realiseren die er toe doen. We tonen de durf om daarbij verantwoorde risico’s te nemen.

Betrouwbaar: wij zijn een betrouwbare organisatie voor onze klanten en onze partners. Omdat de eisen en verwachtingen ten aanzien van betrouwbaarheid en integriteit toenemen, benoemen we dit ook als waarde. Dat houdt onze organisatie scherp.