Spring naar hoofd-inhoud

Paul Geertman

Mijn naam is Paul Geertman. Ik ben 55 jaar, getrouwd en woon met mijn vrouw en twee kinderen in Terneuzen. Ik werk als ondernemersadviseur bij de Kamer van Koophandel, landelijke dienstverlener voor ondernemers en starters, vanuit voornamelijk de kantoren in Middelburg en Rotterdam.

Dagelijks leven
Ik volgde de HBO-opleiding Ruimtelijke Ordening en Bedrijfskunde. Ruim twintig jaar werkte ik als KvK-beleidsadviseur in de regio’s Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland voor ondernemersverenigingen, brancheorganisaties, gemeenten, waterschap, provincie en Rijkswaterstaat. Ik ben actief op vele terreinen zoals winkelcentra, recreatie en toerisme, dorpsontwikkeling, plattelandsprojecten, financiën en verkeersveiligheid. Daarnaast zet ik me op vrijwillige basis in voor tal van activiteiten.

Motivatie
Ik wil graag mijn kennis en ervaring van de regio Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van openbaar bestuur, lokale organisaties, Ruimtelijke Ordening en dorpsontwikkeling inzetten voor de Maatschappelijke Adviesraad. Het belang van de regionale woningcorporatie en haar huurders stel ik hierbij voorop, met als uitdaging om tot een goede samenwerking te komen met overheden en andere belangengroepen in de verschillende kernen en wijken. Ik probeer hierbij het redelijke te zoeken tussen de verschillende belangen, en de nodige vragen te stellen. Ik heb een breed sociaal, bestuurlijk netwerk in Zeeland en ook daarbuiten voor met name de thema’s overheid, bedrijfsleven, mobiliteit, veiligheid, ruimtelijke ordening, plattelandsontwikkeling en onderwijs. Ik kijk ernaar uit om de organisatie van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen beter te leren kennen en te ondersteunen bij de verschillende thema’s die spelen.

Paul Geertman