Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

JanDiet Berendsen

Mijn naam is JanDiet Berendsen, 55 jaar oud en fysiotherapeut in Breskens. Sinds een aantal jaar ben ik lid van de Maatschappelijke Advies Raad. Nu vraagt u zich misschien af waar  zo’n raad als de MAR eigenlijk voor dient...

Als fysiotherapeut ben ik betrokken bij de WAR, de Werkveld Advies Raad, van de Avans Hogeschool in Breda. We zien elkaar daar twee maal per jaar, om in discussie te gaan met bestuur en directie over allerlei onderwerpen om de student op een hoger niveau te brengen. Dit boekt resultaten, als je bereidt bent naar elkaar te luisteren.

Dit is niet alleen het geval in Breda maar ook in Zeeuws-Vlaanderen. Luisteren, adviseren en weten wat er in de Zeeuwse klei op woninggebied gebeurd.

Ik praat vanuit de ervaringen die we bij de realisatie van de Hooge Platen in Breskens hebben opgedaan. In 2000 zijn we samen met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gestart met verkennende gesprekken over hoe we samen een mooi woon zorg complex konden realiseren in Breskens.

In 2006 was het zover, de Hooge Platen was er. Een resultaat van samenwerking tussen meerdere partijen zoals Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Woonzorg, artsen, de apotheek en wij als fysiotherapeuten.

En juist samenwerking is het devies voor de toekomst van Zeeuws-Vlaanderen.

Welzijn- en zorgfaciliteiten in stand houden en ontwikkelen voor de Zeeuws-Vlaamse kernen, kan mijn inziens alleen door samenwerking.

De MAR is voor het ontwikkelen en toetsen van ideeën een ideaal platform. Het is daarom belangrijk dat u de leden van de MAR aanspreekt met uw op- of aanmerkingen, ideeën of adviezen. Wij bespreken deze dan binnen de raad.

De cirkel is dan weer rond en we bouwen samen aan de toekomst van Zeeuws-Vlaanderen, een landje waar het goed wonen en toeven is !

Vriendelijke groet, JanDiet Berendsen