Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Cyriel Barbé

Mijn naam is Cyriel Barbé. Ik ben gepensioneerd docent Nederlands en Geschiedenis  en schooldecaan.

Maatschappelijk bezig zijn
Al vanaf mijn opleiding op de HBS en de vroegere Kweekschool had ik interesse in maatschappelijke zaken om me heen. Vooral het bestuurlijke aspect kreeg mijn voorkeur. Ik deed ervaring op bij de plattelandsjongeren, dorpsraad Philippine en de gemeenteraad Sas van Gent. Ik was bestuurslid van de Mosselfeesten, Sociaal Cultureel Werk en van het adviesorgaan schooldecanen en voorzitter van de toneelgroep Esmoreit, stichting Tennis Philippine en de heemkundige kring Philippine. Vanaf 1992 ben ik na twee fusies bestuursvoorzitter en voorzitter RVT Stichting Ouderen Zorg Kanaalzone (Sas van Gent, Terneuzen, Westdorpe). Daarnaast was ik tot april 2016 voorzitter RVT van Stichting De Zoutvliet. Toen kreeg Woongoed Zeeuws-Vlaanderen onze stichting onder haar hoede.

Gemeenschapsgeld
Bij de bouw van drie woonzorgcentra en de samenhangende fusies kreeg ik inzicht in hoe je projecten financieel aanpakt. Hierbij probeerden we waakzaam te blijven zodat we de doelgroep niet uit het oog verloren. De meeste zaken gaan over financiën. Terecht dat we daar weloverwogen mee omgaan. We hebben het immers over gemeenschapsgeld. De huurders zijn de partners waarvoor je iets probeert te realiseren.

Woningcorporaties in de toekomst
Bij de fusie van stichting de Zoutvliet met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen was er de mogelijkheid om te reageren op een functie binnen de MAR. Ik ging met enkele MAR-leden in gesprek. In de eerste plaats omdat ik het vanuit betrokkenheid bij de toenmalige Zoutvliet gepast vond om er samen op te letten dat de overgang naar de nieuwe fusiepartner goed zal verlopen voor de huurders. Daarnaast interesseer ik mij in de wijze waarop een woningcorporatie op een strategische manier invulling geeft aan de toekomst. Daarbij denk ik onder andere aan nieuwe woonvormen en de manier waarop we in Zeeuws-Vlaanderen met krimp omgaan.

Kortom, voor mij een nieuwe uitdaging om deel uit te maken van de ‘Woongoed-familie’ en er voor de toekomst wellicht een bescheiden bijdrage aan te kunnen leveren!

Groet, Cyriel Barbé