Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Wet op de privacy

Net zoals andere organisaties en bedrijven moeten ook corporaties aan privacywetgeving voldoen. In mei 2018 worden de wettelijke regels verscherpt en treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Hoe geeft Woongoed Zeeuws-Vlaanderen hier invulling aan?

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen richtte een werkgroep op waarin vertegenwoordigers van verschillende teams zitten die dagelijks omgaan met persoonsgegevens. Om te voldoen aan de AVG moeten wij aanvullend beleid opstellen. Doel hierbij is de bescherming van persoonsgegevens van alle betrokkenen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen volgens de nieuwe regelgeving.

Privacyverklaring
Het is belangrijk dat wij kunnen aantonen dat we aan bepaalde uitgangspunten voldoen. Eén van de manieren om dit aan te tonen is door het goed uitvoeren van het door ons opgestelde privacybeleid. Verder trainen we de werknemers op privacybewustzijn en werken we op manieren waarbij we voldoen aan de eisen van de AVG. Daarnaast is de privacyverklaring een manier om te voldoen aan de uitgangspunten. In de privacyverklaring kunt u als betrokkene nalezen welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook lichten we toe voor welke diensten we de gegevens verwerken en op welke grond we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Bovendien informeren wij u over welke rechten u als betrokkene heeft. Deze privacyverklaring is medio 2018 beschikbaar en kunt u dan vinden op de website of bij ons opvragen.

Terug