Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Veiligheid gaat voor alles

Toen in augustus van dit jaar in Eindhoven een parkeergarage in aanbouw instortte, had ik er geen benul van dat wij ook in Zeeuws-Vlaanderen hiervan de gevolgen zouden ondervinden. Ik dacht dat de instorting het gevolg was van het te snel verwijderen van de stempels die de pas gestorte vloeren moesten dragen totdat die volledig was uitgedroogd. Er bleken echter meerdere factoren een rol te spelen. Het type vloer en de wijze waarop die vloer is verwerkt, speelt ook een rol. Dat bleek uit onderzoek dat het Rijk had ingesteld. Het Rijk informeerde vervolgens de gemeenten over de mogelijke gevaren bij de verwerking van dat type vloer.

De Statie
De gemeenten controleerden daarop de in een bepaalde periode verleende bouwvergunningen en toen bleek dat in De Statie in Sas van Gent hetzelfde type vloer was verwerkt. De gemeente verzocht ons vervolgens om te onderzoeken of De Statie ook een risico liep. Wij schakelden onmiddellijk onze constructeur in. Een paar dagen nadat de gemeente ons had geïnformeerd, bleek uit het eerste onderzoek dat we mogelijk te maken hadden met een risico. Om die twijfel helemaal uit te sluiten moesten er heel veel berekeningen worden gemaakt en voerden we zelfs een proefbelasting uit.

Geen enkel risico
Voor ons was op dat moment wel duidelijk dat we geen enkel risico konden nemen. We moesten de gebruikers van De Statie vragen tijdelijk elders onderdak te zoeken. Als eigenaar van het gebouw wilden we absolute zekerheid geven over de veiligheid van het gebouw. Hierin moesten we onze verantwoordelijkheid nemen. Dit betekende dus het gebouw sluiten. Dit ondanks de verstrekkende gevolgen die dat had voor de school, de kinderopvang, de bibliotheek en de vele clubs en verenigingen die daar hun onderdak hebben. Dat is natuurlijk heel vervelend. Toch was het besluit nemen niet zo moeilijk: het is immers eenvoudiger uit te leggen waarom je voor een oranje verkeerslicht bent gestopt dan dat je moet uitleggen waarom je bent doorgereden toen het verkeerslicht al op oranje stond.

Sein veilig
Na check en dubbelcheck weten we inmiddels dat De Statie veilig is verklaard, dat we door oranje hadden kunnen gaan zonder dat iemand daar nadelige gevolgen van had ondervonden. Dan hadden we veel beslommeringen voor een heleboel partijen kunnen besparen. En toch, ik ben blij dat we het zekere voor het onzekere namen. We willen als Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een betrouwbare partner zijn en dat kan in mijn optiek alleen als we transparant zijn in de afwegingen die we maken en daarbij de verantwoordelijkheid nemen die nodig is. Veiligheid gaat voor alles!

Ik wens u fijne en veilige feestdagen en een gezond 2018! 

Ralph van Dijk
Directeur/bestuurder
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Terug