Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Team Sociaal Beheer; De ogen en oren in de wijk

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen kiest ervoor om zichtbaar te zijn in uw wijk. Hiervoor zetten we onze wijkbeheerders in alle wijken in zodat we aandacht hebben voor problemen daar waar nodig.

In de praktijk
Seppe Lambert, teamcoach van team Sociaal Beheer: “Dit betekent in de praktijk dat u geregeld een busje van ons door de straat ziet rijden. Soms is dat voor een reparatieverzoek, het controleren van verwaarloosde tuinen of om in gesprek te gaan met huurders. Team Sociaal Beheer gaat aan de slag met een werkwijze waarbij we regelmatig wijken en kernen bezoeken. Onze wijkbeheerders zijn op vaste momenten in de week te vinden in uw wijk. We willen op deze manier laten zien dat we betrokken zijn. We doen als corporatie immers ons uiterste best om ervoor te zorgen dat mensen in onze wijken plezierig kunnen wonen in een prettige en veilige woonomgeving die aansluit bij de individuele woonwensen.”

Een signalerende functie
Het team van Seppe heeft vaak te maken met bijvoorbeeld overlastgevende situaties. Des te meer omdat er de laatste jaren een nieuwe doelgroep is ontstaan. Een groep mensen die zelfstandig woont met een zorgvraag voor (psychisch) begeleiding. De overheid spreekt over ‘personen met verward gedrag’. Ook hier in Zeeuws-Vlaanderen hebben we hiermee te maken en kunnen we onze ogen hiervoor niet sluiten. Sterker nog, de verwachting is dat deze doelgroep toeneemt in de komende jaren en de problemen die daaraan gekoppeld zijn complexer worden. Seppe: “In het belang van onze huurders vinden wij dan ook dat we problemen moeten signaleren. Zeker ook in de hiervoor genoemde doelgroep. Hoe eerder we ingrijpen en mensen kunnen helpen, hoe sneller er een oplossing komt. We zijn dan ook bereid om mee te zoeken naar een passende oplossing die het beste aansluit bij de situaties die de leefbaarheid en/of de veiligheid in het geding brengen. Zo komt regelmatig voor dat we huurders doorverwijzen naar andere hulp- of dienstverlenende organisaties die dan aan de slag gaan met de hulpvraag. We beseffen ons heel goed dat dit ook een beroep doet op ieders verdraagzaamheid. Iedereen heeft immers een eigen kijk op wat prettig wonen is en hoe de buurt eruit moet zien. Het is om die reden dan ook goed om met elkaar in gesprek te gaan en team Sociaal Beheer in te zetten.

Terug