Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Team Projecten

Team Projecten bestaat uit drie man. Jan Willem Meinen, Serge Nöthen en Peter van de Voorde. Kernwoorden binnen het team zijn kwaliteit, kosten, tijd, techniek, informatie en coördinatie. Een groot deel van het werk bestaat uit het coördineren en aansturen van externe partijen zoals adviseurs en aannemers. Serge heeft de projecten in het Oosten en Westen van Zeeuws-Vlaanderen onder zijn hoede en Peter midden Zeeuws-Vlaanderen. Jan Willem stuurt algemeen aan en heeft veel contact met andere teams om zaken te organiseren. Alle drie vertellen ze wat meer over het reilen en zeilen van het team Projecten.

Grondgebonden woningen
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen realiseert voornamelijk twee soorten nieuwbouwprojecten: grondgebonden woningen en zorggerelateerde projecten. Jan Willem: “Grondgebonden woningen zijn de bekende woningen zoals we die in het straatbeeld zien en ook het meest bezitten. Voor deze woningen hebben wij een goed doordacht plan. De zogenaamde ‘wensportefeuille’.  Hierin staat per woning beschreven wat de staat is en wat de plannen in de toekomst zijn. Door dit plan actueel te houden, hebben we een goed beeld van wat er moet gebeuren aan onderhoud, sloop en nieuwbouw. Hiervoor werken we intern samen met diverse andere teams. Een ander belangrijk punt is te bepalen hoe we inspelen op de toekomstige vraag. Denk hier aan het aantal woningen en bij nieuwbouw aan de grootte en de indeling van een woning. Ook hier is samenwerken binnen de organisatie belangrijk.”

Zorggerelateerde projecten
“Zorggerelateerde projecten zijn projecten waarbij we nauw samenwerken met zorginstellingen zoals het pas gebouwde Antonius in Kloosterzande en de nieuwbouw aan de Rabolocatie in Sint Jansteen. Bij dit laatste project werken we samen met ZorgSaam, Tragel en de gemeente Hulst. Het zijn projecten voor een bepaalde doelgroep, vaak voor mensen die zorg nodig hebben. Wij zorgen voor de huisvesting en de instellingen geven zorg op maat”, vertelt Jan Willem.

Herstructureringsprojecten
Op dit moment vinden er veel herstructureringsprojecten plaats. Serge: “Dit zijn mooie maar ook intensieve projecten om uit te voeren. We bereiden de projecten zorgvuldig voor waaronder ook het inschatten van de risico’s die bij een project kunnen optreden. Toch lopen we tegen externe factoren aan die van tevoren niet zijn in te schatten maar wel zorgen voor vertragingen. Bijvoorbeeld vooraf niet te inventariseren asbest onder bijvoorbeeld betonvloeren. Maar ook de vervolgstappen na het uitvoeren van milieukundig onderzoek, onderzoek naar niet-gesprongen explosieven en archeologisch vooronderzoek in de bodem.  Als team anticiperen we steeds op dit soort zaken en zijn we genoodzaakt om de vooraf strakke planningen regelmatig bij te stellen.”

Onderverdeling sloopprojecten
Vanwege de krimp slopen we de komende jaren iets meer woningen dan dat we terug bouwen. Daarom maakten we een onderverdeling in soorten projecten:

  • Sloop-nieuwbouw: Op de locatie waar wij woningen slopen, bouwen we ook weer woningen terug.
  • Sloop-kavelverkoop: Na de sloop van de woningen willen we zelf niet opnieuw bouwen omdat op deze locaties minder huurwoningen nodig zijn. Koopwoningen zijn niet ons doel. Daarom zoeken we projectontwikkelaars die hier willen bouwen of we brengen vrije kavels op de markt die particulieren kunnen kopen.
  • Sloop-beheer: Na de sloop van de woningen komen hier geen woningen terug. We namen afgelopen jaar de tijd om in gesprek te gaan met gemeenten, dorpsraden en omwonenden over de invulling van deze terreinen. We hopen hiermee deze locaties op een mooie en nuttige manier in te richten.

Veiligheid
Serge: “Arbo veiligheid valt onder onze hoede als opdrachtgever. Denk ook hier aan onderzoek naar niet-gesprongen explosieven. Voordat we op een terrein allerlei mensen aan het werk zetten, willen we natuurlijk wel zeker weten dat er geen explosieven meer kunnen afgaan. Hierin maken we dan ook bewuste afwegingen. Een ander voorbeeld is asbest. Ook dit kunnen we niet altijd van te voren inschatten en daar gaan we uiteraard secuur mee om.”

Flora en fauna
Een belangrijke taak van Peter is de navolging van de wet Natuurbescherming. “De vroegere Flora- en Faunawet heeft ook veel impact op onze plannen. Als er bijvoorbeeld beschermde diersoorten huizen in sloopwoningen wordt er van ons verwacht dat we voor vervangende ‘huisvesting’ zorgen. Op zich een goede zaak, alleen vraagt het veel voorbereiding, tijd en geld. Vorig jaar was het nog even zoeken maar nu hebben we alles goed onder controle. In de Wet Natuurbescherming is de Provincie het bevoegd gezag die ontheffingen moet verlenen voordat gesloopt mag worden. We werken hiervoor dus nauw samen met de provincie Zeeland en een ecologisch bureau. Deze onderzoeken kosten veel geld dus we proberen dat zo efficiënt mogelijk te doen door alle ontheffingen in één keer aan te vragen. Dit scheelt financieel een hoop”, aldus Peter.

Wil je meer weten over de lopende projecten? Klik dan verder.

Terug