Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Samenwerking Stichting Present Terneuzen en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Op 16 januari 2020 overhandigt Stichting Present een partnercertificaat aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Bedrijven ontvangen dit partnercertificaat als zij Present ondersteunen.

Samenwerking
Sinds 2018 werken Present en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen samen. Dit bekrachtigen beide partijen met het ondertekenen van het partnercertificaat op 16 januari. De woningcorporatie ondersteunt Present met een bijdrage vanuit het Leefbaarheidsfonds. Vrijwilligers van Present ondersteunen op hun beurt de huurders van de woningcorporatie met hand- en spandiensten. In 2019 hielpen 38 vrijwilligers 9 keer in meer dan 200 vrijwillige uren huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Denk bijvoorbeeld aan het opruimen van een huis, tuinonderhoud of het leggen van laminaat. Een aantal medewerkers van de woningcorporatie deed, tijdens een personeelsdag, vrijwilligerswerk namens Present. Een samenwerking dus, die voordelen voor beide partijen oplevert.

Net dat beetje extra
Ralph van Dijk, directeur/bestuurder van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, is sinds september 2018 voorzitter van de stichting: “Ik ben blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan datgene wat in de maatschappij nodig is. Present probeert namelijk het gat te dichten tussen de professionele zorgverlener en de mantelzorger. Vrijwilligers van Present leveren net dat beetje extra waar de professional niet aan toekomt en wat de mantelzorger niet aankan.” 

Wat doet stichting Present Terneuzen?
Present gelooft dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. Alleen de kloof tussen het daadwerkelijk in actie komen en die bereidheid hiervoor is vaak groot. Daar is een verbindende schakel voor nodig. Present biedt deze schakel. Wat Present vanaf de oprichting doet is de samenleving mobiliseren en in samenwerking met de bestaande hulpverlening concrete, directe hulp organiseren, in het bijzonder gericht op mensen in kwetsbaar isolement. De doelgroep van Present is daarmee afgebakend: mensen in armoede en zonder netwerk. Het hele jaar richt Present zich op het bestrijden van sociale eenzaamheid. De uitdaging is om ontmoetingen tussen mensen tot stand te brengen.

Hulpvraag
Alleen maatschappelijke organisaties kunnen de hulpvragen bij Present aanmelden. De vraag vanuit deze organisaties wordt steeds groter vanwege gebrek aan tijd en handen. Present is sinds november 2016 actief in de gemeente Terneuzen. In 2019 hebben in totaal 378 vrijwilligers zich 1388 uur ingezet in 81 projecten. Van het totaal aantal projecten waren er 27 projecten van praktische aard en 53 projecten hadden een sociaal karakter.

Aanmelden als vrijwilliger?
Iedereen kan meehelpen. Ontdek hoeveel plezier het geeft om samen met een groep vrienden, team of gezin een ander te helpen. Present helpt bij het vinden van het juiste project. Meer weten: www.presentterneuzen.nl.

Terug