Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Paul Nijskens SHB-voorzitter af

SHB voorzitter Paul Nijskens: Een man met een groot hart voor de sociale huursector

Paul Nijskens per 1 juli SHB-voorzitter af
Paul Nijskens uit Kloosterzande voelt zich nauw verbonden met het wel en wee van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Al ruim dertig jaar maakt hij zich sterk voor de belangen van de huurders. Per 1 juli treedt Paul Nijskens statutair af als onafhankelijk voorzitter van de Stichting Huurdersbelangen (SHB). Zijn opvolger maken we later bekend.

Al jaren zet Paul zich in voor de huurders
Paul Nijskens is in het dagelijks leven bode bij de gemeente Hulst. Hij werd in 1985 lid van de plaatselijke bewonerscommissie van de RZVW. Er stond een flink renovatieproject op stapel en Paul Nijskens wilde daar graag z’n zegje over doen. Vervolgens stapte hij over naar de bewonerscontactraad van de RZVW. In het jaar 1994 werd hij voorzitter. Eind jaren negentig transformeerde de bewonersraad in de onafhankelijke SHB. Paul bleef voorzitter, ook toen RZVW per 1 januari 2006 met de AWZV fuseerde in Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Zijn positie in het bestuur is uniek. Paul Nijskens is de enige niet-huurder in het bestuur van de SHB. Paul Nijskens: “Ik ben een onafhankelijk voorzitter, maar wel met een groot hart voor de sociale huursector. Ik heb immers zelf lang gehuurd.”

Belangrijke onderwerpen
Onderwerpen waar Paul Nijskens vaak aandacht voor vroeg, waren de betaalbaarheid van de huurwoningen, seniorenhuisvesting en de leefbaarheid. “Ik vind dat het leefbaar houden van een wijk een samenspel moet zijn van verschillende partijen zoals de gemeente, woningbouwcorporatie en bewoners. Ieder heeft een eigen rol.”

Een betrokken voorzitter
Ralph van Dijk, directeur/bestuurder van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, kent de voorzitter van de SHB als een man die zich nauw betrokken voelt bij de corporatie. “Zijn dossierkennis is groot en de materie is soms best ingewikkeld. In de periodieke vergaderingen met de SHB ontpopte Paul Nijskens zich als een man met een duidelijk onderbouwde mening. Paul draait er beslist niet omheen”, aldus Ralph van Dijk.

Upgrade van de huurdersorganisaties
Huurdersorganisaties kregen de laatste jaren steeds meer invloed op het beleid van de corporaties. Dat betekende meer taken en verantwoordelijkheden. Een hele uitdaging voor een kleine organisatie die enkel bestaat uit vrijwilligers. Om optimaal gebruik te maken van de bevoegdheden volgde de SHB de afgelopen jaren (bij)scholing. Paul Nijskens organiseerde de trainingen voor de huurdersvertegenwoordigers van de drie Zeeuws-Vlaamse woningcorporaties.
Tijdens de laatste overlegvergadering wordt op gepaste wijze aandacht besteed aan het afscheid van Paul Nijskens. We danken hem voor al zijn inspanningen! 

Wat doet de SHB?
Kort gezegd komt de Stichting Huurdersbelangen (SHB) op voor de belangen van alle huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Zij denken mee en adviseren Woongoed Zeeuws-Vlaanderen over onderwerpen die alle huurders raken. Om uw belangen goed te kunnen behartigen, is het voor de SHB goed om te weten hoe u over bepaalde onderwerpen of thema’s denkt. Daarom starten zij dit jaar met het uitzetten van vragenlijsten en gaan ze in gesprek met huurders om hun mening te vragen over verschillende thema’s. Op de website van de SHB en in de volgende uitgave van het WoongoedNieuws leest u hierover meer.

 

Terug
Paul Nijskens SHB