Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Nestkastjes voor behoud van onze natuur

Binnen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is John van Aerde aangewezen om onder andere de coördinatie op zich te pakken rondom de Wet natuurbescherming. Hij is senior medewerker sociaal beheer. Maar op dit moment houdt hij zich voor een groot deel bezig met ecologische onderzoeken en het plaatsen van nestkasten. Dit gebeurt in samenwerking met ecologen en de Provincie Zeeland (RUD). Het gaat dan om nestkasten voor gierzwaluwen, huismussen en dwergvleermuizen. John: "Bij het plaatsen van de nestkasten ben ik sinds maart 2018 betrokken. Tegenwoordig is dit enorm uitgebreid vanwege de nieuwe Wet natuurbescherming. Doordat de populatie van de vogels enorm terugloopt, zijn ze gaan onderzoeken hoe dit komt. Waar wij als corporatie iets aan kunnen veranderen, is in de bouw van nieuwe huizen. De nieuwbouwhuizen van tegenwoordig worden erg goed geïsoleerd. Alle kieren en gaten stoppen we dicht. Vogels hebben geen ruimte meer om te nestelen. In nieuwbouwwijken zijn veel vogels niet meer te vinden. Ook de verstening van wijken is een probleem voor het bouwen van de nestjes. Vogels komen hier lastiger aan hun nestmateriaal en vinden weinig bescherming tegen rovers. Om uitsterven te voorkomen moeten we gezamenlijk hiermee aan de slag.”

Begrip bewoners
“Om begrip te krijgen, ga ik regelmatig in gesprek met bewoners. Ik wil dat de huurders weten wat de meerwaarde is van deze kasten. Als ik het goed uitleg, snappen ze dat dit niet alleen voor ons maar ook voor ons milieu erg belangrijk is. We betrekken bijvoorbeeld ook scholen en kinderdagverblijven bij het project. We hangen er nestkastjes en we vertellen de kinderen over de problemen rondom deze vogels en hoe belangrijk het is dat deze soorten behouden blijven. We hopen dat de kinderen dit verhaal mee naar huis nemen waardoor ouders zich ook bewust worden van het probleem. Ook aan andere gebouwen hangen we nestkasten. Dit gaat vaak in overleg met bijvoorbeeld de gemeente en zorginstellingen. De nestkastjes moeten in een straal van 500 meter hangen van de te slopen woningen. Inmiddels hebben we al zo’n 600 nestkastjes geplaatst en er volgen er nog vele honderden.”

Maatschappelijk betrokken bij onze natuur
“Ik vind het erg goed dat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen dit serieus oppakt. Wij zijn een maatschappelijk betrokken organisatie waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Hier plaatsen wij ook het natuurbehoud onder. We denken toekomstgericht, want het is belangrijk dat ook onze kinderen nog van deze dieren mogen genieten. Daarnaast hebben wij ook een voorbeeldfunctie. Wij willen ons daarom aan de regels houden die de Wet natuurbescherming ons oplegt en hopen zo dat andere organisaties en natuurlijk ook particulieren het belang hiervan inzien en ons voorbeeld volgen. Naast de vogels waarvoor wij ons inzetten, gaat het met meerdere diersoorten niet goed, zoals de bijen en vlinders. Als er soorten verdwijnen, wordt dit een groot probleem voor de mensheid. Deze dieren zijn zeer belangrijk voor de voedselketen. ‘The circle of life’ zeg maar. Volgens mij kunnen we als Woongoed Zeeuws-Vlaanderen nog verder kunnen gaan om de Flora en Fauna te behouden. Bijvoorbeeld door overhoeken en braakliggende terreinen in te richten voor vlinders en bijen wat ten goede komt voor het natuurbehoud.”

Overlast?
“Vaak krijg ik de vraag of de vogels veel overlast geven. Eigenlijk valt dat heel veel mee. Vleermuizen zijn 's nachts actief en zwaluwen zijn slechts zes tot acht weken in ons land. Daarnaast zijn ze bijna altijd in de lucht. Van mussen kun je wat geluidsoverlast ervaren, maar sommige mensen vinden dit juist erg leuk!! De overlast van vogelpoep valt heel veel mee”, aldus John.

Terug
wet Natuurbescherming