Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Meld overlast!

Ons team Sociaal Beheer werkt regelmatig samen met de politie. Eén van die agenten is wijkagent Christian Wisse. Hij is wijkagent in Axel en Sas van Gent. Met hem gingen we in gesprek.

Zichtbaar in de wijk
Christian Wisse: “Als wijkagent probeer ik zoveel mogelijk zichtbaar te zijn in de wijk. Ik neem geregeld de politiebike. Het voordeel van surveilleren op de fiets is dat ik gemakkelijk aanspreekbaar ben voor de burger. Ik zie en hoor dan veel meer dan wanneer ik in de auto surveilleer. Mijn collega’s en ik zijn dagelijks te vinden in de wijk. Als wijkagent ben ik voor iedereen aanspreekbaar. Ik help ervoor te zorgen dat de juiste klachten, problemen en/of opmerkingen bij de juiste personen en of instanties terechtkomen. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is in de eerste plaats het aanspreekpunt voor de huurders. Ik heb heel goed contact met de wijkbeheerders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Wanneer één van ons problemen signaleert, hebben we overleg en zoeken we naar een oplossing. Ik ben heel blij met deze fijne samenwerking.”

Sociale controle is belangrijk
“Sas van Gent en Axel zijn gezellige en sociale wijken. De sociale controle is er goed en de inwoners hebben echt nog wat over voor elkaar. In mijn ogen zijn het aangename plaatsen om te wonen. Alleen is er ook wel eens sprake van overlast. Dit bestaat dan bijvoorbeeld uit hangjongeren, klachten over te hoge snelheden van automobilisten in de wijken, met name als het wat warmer weer is, geluidsoverlast.”

Bewoners zijn de ogen en oren in de wijk
Het komt ook voor dat er drugs gedeald wordt in de wijk: “Het dealen van drugs is soms lastig waar te nemen omdat dit vaak een handeling is van enkele seconden; het betalen en overgave van drugs. De burger is hierin, maar ook in andere overlastzaken, heel belangrijk voor ons. Zij zijn de ogen en oren in de wijk. Zij zien en horen wat er leeft en speelt en zij kennen hun eigen buurt het allerbest. Het is van groot belang om meldingen te maken van zaken die niet kloppen. De inwoners weten precies welke auto er wel of juist niet in hun wijk thuishoort en welke situaties ‘vreemd’ aanvoelen. Ik adviseer dus altijd om heel goed te luisteren naar het zogeheten ‘onderbuikgevoel’. Dit gevoel laat je zelden in de steek! Wanneer je bijvoorbeeld ziet dat er steeds maar kortstondige bezoekjes bij een buurman zijn, de motoren van de auto's voor zijn deur blijven draaien en de inzittenden maar even binnen zijn, is dat vreemd gedrag. Meld dit! Wanneer je ‘vreemde figuren’ doelloos door de straten en brandgangen ziet lopen, melden! Misschien voorkom je er een inbraak mee. Probeer zoveel mogelijk details te noteren en of te onthouden zoals kentekens, signalementen en de richting waar die onbekende, verdachte persoon heen ging. Bespreek het ook met de wijkbeheerders als je twijfels hebt over bepaalde zaken.”

Met elkaar in gesprek
“Ik vind het erg belangrijk dat bij overlast of problemen met de buren, je eerst samen in gesprek gaat. Bespreek het probleem en zoek samen een oplossing. Lukt dit niet of is het erg moeizaam, laat je dan bijstaan door buurtbemiddeling. Via de wijkbeheerders is het altijd mogelijk om advies te vragen”: aldus Christian Wisse.

Terug