Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Jongeren hebben de toekomst, wij helpen daarbij

De huisvesting van jongeren in Zeeuws-Vlaanderen is regelmatig onderwerp van gesprek bij stads- en dorpsraden, gemeenten en woningcorporaties. Soms wordt de discussie vertroebeld doordat starters worden verward met jongeren, terwijl starters niet per se jongeren zijn.

Jongeren
Voor woningcorporaties zijn jongeren ‘jongelui tussen de 18 en 23 jaar’. Die leeftijdsgrenzen hangen samen met het recht op huurtoeslag. Alleen wanneer de kale huurprijs van de woning onder de € 417,- per maand ligt, komt een jongere in aanmerking voor huurtoeslag. Daardoor is een deel van onze huurwoningen niet bereikbaar voor jongeren. Dat neemt niet weg dat we vele honderden woningen hebben die wel voor jongeren beschikbaar zijn. Evenmin hebben wij lange wachtlijsten voor deze woningen. De jongeren staan in ieder geval niet bij ons ingeschreven.

Wat zoeken jongeren?
Toch laait met enige regelmaat de discussie op dat er te weinig jongerenwoningen zijn in Zeeuws-Vlaanderen. Wellicht weten de jongeren ons niet te vinden? Alhoewel wij sinds enige tijd ook geheel digitaal bereikbaar zijn voor het zoeken en vinden van een woning hebben we jongeren op die manier nog maar beperkt bereikt. Misschien weten de jongeren heel goed welke woningen onze corporatie als jongerenwoningen bestempelt en voldoen de woningen of de locaties niet aan de wensen? Het is natuurlijk niet alleen de huurprijs die telt. Bij voorkeur ligt de woning in een omgeving die voor jongeren aantrekkelijk is om in te wonen. Het zou ook zo kunnen zijn dat de vraag van jongeren heel vluchtig is. Het is korte tijd actueel en vervolgens hebben ze via via al een oplossing voor de woonvraag gevonden nog voordat zij zich bij ons inschreven. Misschien is het ook wel een combinatie van deze factoren.

Wat kunnen wij hierin betekenen?
Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij een rol spelen bij het huisvesten van jongeren. Samen met de collega-corporaties in Zeeuws-Vlaanderen laten we om die reden de komende maanden een onderzoek uitvoeren naar de woonbehoefte van jongeren in de drie gemeenten. Ik ben benieuwd naar de omvang van de vraag en vooral ook wat die vraag dan precies inhoudt. Als blijkt dat er een gat zit tussen de vraag van jongeren en het aanbod dan zullen we plannen maken om dat gat zo goed mogelijk te dichten. We vinden het immers belangrijk dat jongeren in Zeeuws-Vlaanderen kunnen blijven. De huisvesting mag daarin niet het knelpunt vormen. We vinden het ook van belang dat jongeren die buiten de regio studeren, kunnen terugkeren. Dat zijn dan veelal de eerder genoemde starters omdat ze doorgaans 23 jaar of ouder zijn. Het begint waarschijnlijk met het vinden van een baan en ook dan mag het vinden van de starterswoning geen probleem zijn. Wij bieden daarom de ‘terugkeerders’ een garantie op een starterswoning binnen vier maanden na inschrijving. Het zijn de kleine dingen die het doen, nietwaar?

Ralph van Dijk
Directeur/bestuurder
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Terug
Ralph van Dijk