Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Jaarlijkse huurverhoging

Huren Woongoed Zeeuws-Vlaanderen stijgen met 1,6%
De jaarlijkse huurverhoging voor huurders beperkt Woongoed Zeeuws-Vlaanderen dit jaar tot 1,6%, ongeacht de hoogte van het inkomen van de huurders. Dit percentage valt ruim onder het maximaal toegestane huurverhogingspercentage van de Rijksoverheid. Alle huurders ontvingen onlangs een brief met daarin de nieuwe huurprijs. De huurverhoging van de netto huurprijs met 1,6% is gelijk aan het inflatiecijfer over 2018. Daarmee is de verhoging zo minimaal mogelijk en veel lager dan de landelijke, wettelijk toegestane norm. Het huurverhogingsvoorstel kwam tot stand in overleg met de Stichting Huurdersbelangen (SHB).

Inflatie
De huurverhoging van 1,6% is dus alleen inflatievolgend. Ralph van Dijk, directeur-bestuurder van de woningcorporatie: “Uiteraard is de jaarlijkse huurverhoging nooit leuk voor de huurder. Maar woningcorporaties worden gedwongen om huren te verhogen, omdat wij per woning steeds meer belasting betalen aan het Rijk, zoals de verhuurderheffing en vennootschapsbelasting. Maar als financieel solide organisatie maken we keuzes waarbij het belang van de huurder voorop staat. Zo passen we duurzaamheidsmaatregelen toe, waarvoor wij geen extra huurverhoging rekenen. Samen met een beperkte huurverhoging, willen we hiermee tegemoet komen aan het recht van huurders op een betaalbare, veilige en comfortabele woning.”

Uitzondering
Er gelden uitzonderingen voor huurders, zoals voor diegenen die wonen in een te slopen woning en daarover geïnformeerd zijn door Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. In een aantal gevallen verhoogt de woningcorporatie de huurprijs voor deze huurders niet. Zij ontvangen hierover altijd persoonlijk bericht.

Terug