Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Huurverhoging 2020

Onlangs ontvingen huurders bericht met betrekking tot de jaarlijkse huurverhoging. Vanaf 1 juli 2020 verhogen wij de netto huurprijs met 1,9%. Dat is lager dan het inflatiecijfer over 2019 (2,6%) en de landelijke norm die wettelijk is toegestaan. Daarmee is de verhoging zo minimaal mogelijk. Bovendien maken we geen onderscheid in inkomens en berekenen we dus niet de maximaal toegestane huurverhoging van 6,6% door aan huurders met een hoger inkomen. Het huurverhogingsvoorstel is in overleg met Stichting Huurdersbelangen (SHB) tot stand gekomen. De overige huurcomponenten zijn mogelijk aangepast aan de kostenontwikkeling.

Voor een aantal huurders gelden er afwijkende regels. Ook deze huurders hebben wij per brief op de hoogte gebracht.

Terug