Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Hoe gaan we om met sloop?

Het is iets wat al jaren gebeurt en ook altijd zal blijven, sloopprojecten. Om kwalitatief goede huisvesting te blijven bieden, zullen wij als corporatie af en toe woningen moeten slopen. Ook de komende jaren staan bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een aantal sloopplannen op de agenda. Dit soort trajecten vallen niet mee. Zeker niet voor de bewoners. Het gaat hier om emoties van bewoners waar wij als woningcorporatie zeer zorgvuldig mee moeten omgaan. Respect en begrip zijn hier kernwoorden.

De Witte Wijk in Sas van Gent
Een veelbesproken project op dit moment is de Witte Wijk in Sas van Gent. Hier slopen wij 57 woningen en bouwen we 35 levensloopbestendige woningen terug. Waar die woningen komen te staan, is op het moment van schrijven nog niet duidelijk, maar in ieder geval een deel in de Witte Wijk. Dit is afhankelijk van de verplaatsing van de supermarkten. De gemeente heeft gevraagd of wij in dat geval op de locatie van de oude supermarkten willen bouwen zodat er een mooie en leefbare kern in Sas van Gent ontstaat.

Zoveel mensen, zoveel smaken
Omdat iedereen zijn eigen beleving, ervaringen en plannen in het leven heeft, is er een groep bewoners die het een prima ontwikkeling voor Sas van Gent vindt en er is een groep die het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Maar er is ook een groep bewoners van de Witte Wijk waar onze sloopplannen niet in goede aarde vallen. Ook hiervoor hebben wij alle begrip. Als je vele jaren prettig woont in een leuke woning en wijk wil je niet horen dat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen de woningen verouderd vindt en hierin niet meer wil investeren. De gedachte om gedwongen te moeten verhuizen, roept bij deze bewoners dan ook weerstand op. Dat vinden wij een volkomen logische reactie. Helaas kunnen wij die weerstand niet altijd wegnemen, ook al leggen we de situatie en de beweegredenen nog zo goed uit. We kunnen dan alleen vaststellen dat we het niet met elkaar eens zijn.

Maatwerk is zeer belangrijk
Het is goed dat we al die individuele bewoners en onszelf de tijd en ruimte gunnen om tot passende oplossingen te komen. Die tijd en ruimte hebben we omdat we bewoners uit sloopwoningen drie jaar van tevoren informeren. Bewoners kunnen dan eerst wennen aan de gedachte en bedenken wat voor hun de beste oplossing is. Hierbij hoort maatwerk en wederzijds respect. De ervaring leert dat we in goed overleg met de bewoner altijd een passende oplossing vinden.

Wat is nu het echte probleem?
Een oplossing voor elke individuele situatie vinden we dus wel. Het échte probleem gaat over het verschil tussen het belang van de huidige huurder enerzijds, die eigenlijk best wel tevreden is met de situatie, en anderzijds het belang van de maatschappij en dat van de toekomstige huurder. Die maatschappij en die toekomstige huurders verlangen een verandering. In dit geval zuinige en levensloopbestendige woningen op een andere plek in de kern. Een deel van de huidige bewoners ervaart het als een offer dat zij daarvoor gedwongen moeten verhuizen. Wij staan daartussen. Wij willen immers onze huidige bewoners van dienst zijn, maar ook de bewoners van de toekomst. Binnen dat spanningsveld moeten we handelen en dat proberen we zo zorgvuldig mogelijk te doen. Hierbij is het helaas onmogelijk het iedereen volledig naar de zin te maken. Wederzijds respect in zo’n traject is dan ook erg belangrijk om tot een goede acceptabele oplossing te komen voor alle bewoners.

Ralph van Dijk

Directeur/bestuurder
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Terug