Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

SHB contactdagen

Grijp deze kans, stel uw vraag!!

Beste huurders,

De Stichting Huurdersbelangen (SHB) vertegenwoordigt de huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Wij zijn een belangrijke gesprekspartner voor de woningcorporatie. Belangrijk hierbij is wel dat we weten wat er leeft onder de huurders. Heeft u ideeën of verbeterpunten die van toepassing zijn op uw straat, wijk of het complete woningbestand, schroom dan niet en neem contact met ons op. Wij gaan hierover in gesprek met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Op deze manier maken wij uw wensen bespreekbaar en wellicht ziet u er op termijn iets van terug.

Bewonersbijeenkomst
Eén keer per jaar zijn wij als SHB verplicht een bewonersbijeenkomst te organiseren. Dit is logisch want onze taak is het onderhouden van contacten met huurders om te horen wat er leeft in de wijken, zodat wij uw stem kunnen zijn in overleggen met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Helaas door alle coronaperikelen kan de bewonersbijeenkomst dit jaar niet doorgaan. Wel bieden we een alternatief!

Contactdagen
Op 28 en 29 oktober 2020 houden we een telefonisch spreekuur. Op deze dagen ben ik bereikbaar om met u uitgebreid in gesprek te gaan over allerhande onderwerpen.

Interessante thema’s
Thema’s die ons op dit moment erg bezighouden en waarover we dus ook graag met u in gesprek gaan zijn:

  • langer thuis wonen;
  • gebruiksvriendelijke energiebesparende maatregelen;
  • levensloopbestendige woningen.

Heeft u hierover vragen of ideeën, bel dan gerust op één van deze twee dagen. Graag ga ik hierover met u in gesprek. Én via ons wordt ook uw stem gehoord bij de woningcorporatie want tijdens ons overleg met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen maken wij uw wensen kenbaar. Uiteraard mag u mij ook bellen met andere ideeën, wensen of vragen die ten goede komen aan de huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

Contact
Lukt het u niet mij op deze dagen te bellen en wilt u toch iets kwijt? Mail dan naar info@shbwoongoedzvl.nl. Weet dat wij al uw wensen en meningen serieus nemen en meenemen in ons overleg met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. We zijn er tenslotte voor u.

Peter Kienhuis
Voorzitter SHB

 

Contactdagen

28 en 29 oktober 2020, 9.00 uur – 17.00 uur
06-46717592

Terug