Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Goed nieuws voor de huurder!

De jaarlijks terugkerende huurverhoging in juli gaat dit jaar niet door. Dat is goed nieuws voor u en dat gun ik u uiteraard van harte. Dat neemt niet weg dat wij als Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een andere keuze voor ogen hadden.

Onze insteek
Wij wilden dit jaar de huur met 1,3% verhogen. Dit is de inflatie over het afgelopen jaar. De Stichting Huurdersbelangen (SHB) stemde hiermee al in. Met de 1,3% verhoging zaten wij aan de onderkant van de ruimte die werd geboden om de huur te verhogen. Er is namelijk twee jaar geleden een ‘sociaal huurakkoord’ gesloten tussen de Woonbond en de verhuurders. Dat sociaal huurakkoord werd door het kabinet omarmd. Daarin staat onder meer dat wij de huren jaarlijks met de inflatie + 1% mogen verhogen. Voor hogere inkomens met zelfs nog een hoger percentage. Binnen de ruimte van dat sociaal huurakkoord heeft Woongoed Zeeuws-Vlaanderen haar eigen beleid geformuleerd. Wij gaan uit van hetzelfde percentage als de inflatie ongeacht het inkomen en ongeacht eventueel getroffen duurzaamheidsmaatregelen. Wij hanteren dus geen opslag. Dit doen we al jarenlang op deze manier.

Huren bevriezen in 2021
De motie vanuit de Tweede Kamer en de reactie van het kabinet was echter duidelijk: dit jaar bevriezen de huren. De achterliggende gedachte is dat huurders door de effecten van coronamaatregelen in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen en een huurverhoging daarbij niet past. Een sympathiek gebaar, maar met weinig nuance. Het is immers maar zeer de vraag of deze geste terecht komt bij de mensen die financiële gevolgen van corona ondervinden. Het lijkt mij stug dat alle ruim drie miljoen huurders in Nederland financieel geraakt zijn.

Een klein rekensommetje
Deze maatregel is een kostbare maatregel voor corporaties. Stel dat deze maatregel leidt tot een besparing van €60,- per jaar per huishouden, dan gaat het om €180 miljoen over alle huurwoningen per jaar. Alleen, volgend jaar missen we de huurverhoging van 2021 ook en het jaar daarna ook weer, et cetera. Anders gezegd, dat halen we nooit meer in. Stel dat mensen gemiddeld tien jaar in hun woning blijven wonen, dan hebben we het toch over €1,8 miljard. En juist dit geld hebben we hard nodig om onder andere nieuwe woningen te bouwen en aan de opgave voor verduurzaming van onze woningen te voldoen. En dát zou mijn keuze zijn geweest om dit geld aan te besteden. We moeten immers onze visie op de toekomst houden. Hoe dan ook, u zult voor dit geld best een mooie bestemming weten te vinden en dat is u van harte gegund!

Ralph van Dijk
Directeur/bestuurder
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

 

Terug