Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Flinke discussie over huurverhoging

Extreme huurverhogingen
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, woedt er een flinke politieke discussie over de huurverhogingen die dit jaar plaatsvonden. Gemiddeld zijn de huren dit jaar met 2,9% gestegen. Waar het gaat om vrije sector woningen voor mensen met hogere inkomens zijn in sommige gevallen zelfs stijgingen van meer dan 6% gesignaleerd. De inflatie van afgelopen jaar, waar de huurstijging op wordt gebaseerd, bedroeg 2,6%. In vergelijking met de afgelopen jaren is dat vrij hoog. De verhoging van het lage BTW-tarief in 2019 van 6 naar 9%  veroorzaakte een belangrijk deel van die betrekkelijk hoge inflatie. Tegen die achtergrond mogen degenen die nu politiek rumoer veroorzaken over de huurverhoging de hand wel in eigen boezem steken. Zij stemden in met een verhoging van 50% van dat BTW-tarief. Los van het feit dat dat op zichzelf al een bizarre verhoging is, moet je het dan niet vreemd vinden dat de inflatie toeneemt en de koopkracht dus achteruit gaat.

Streven naar betaalbaar wonen
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen maakte gelukkig een andere keuze. Wij gingen niet voor het onderste uit de kan en namen genoegen met een huurstijging van 1,9%. Wij gaan sowieso niet voor de hoofdprijs waar het gaat om de huurprijs van onze woningen, gemiddeld zitten we onder de 70% van de huurprijs dan dat we zouden mogen vragen. Het is zo al duur genoeg vinden wij. Tot op heden valt het aantal huurders dat zich heeft gemeld met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis ook erg mee. Gelukkig maar. Eén van de redenen zal zijn dat wij relatief veel oudere huurders hebben. Hun AOW en pensioen kwam niet in gevaar door de coronacrisis.

Woningen voor jongeren
We willen er ook graag zijn voor starters op de woningmarkt, veelal jongeren. Onze multifunctionele woningen met een slaap- en badkamer op de begane grond is niet altijd wat zij voor ogen hebben bij een eerste woning. We starten daarom nog dit jaar met de bouw van achttien huurwoningen speciaal voor starters in de wijk Othene in Terneuzen. Een woonkamer en keuken beneden en boven twee grote slaapkamers en een badkamer. We verwachten dat dit goed aansluit bij de vraag van jongeren. En ook de huurprijs van die (heel energiezuinige) woningen zal heel schappelijk zijn. In elk geval zodanig dat de bewoners in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag.

Ralph van Dijk, Directeur/bestuurder
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

 

“Woongoed Zeeuws-Vlaanderen blijft streven naar redelijke huren!”

 

 

Terug