Spring naar hoofd-inhoud

Eenmalige huurverlaging

Dit jaar gaat voor huurders met een laag inkomen die een woning huren van een woningcorporatie de huur eenmalig omlaag. Dit is afgesproken met de Woonbond, het ministerie en woningcorporaties. U krijgt de eenmalige huurverlaging als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning en staat op dit adres ingeschreven bij de gemeente.
  • Uw kale huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
  • U woont alleen en uw geregistreerd verzamelinkomen over 2021 is lager dan € 23.250,- per jaar (of € 24.600,- als u AOW krijgt);
  • U woont met twee of meer personen en uw gezamenlijk geregistreerd verzamelinkomen over 2021 is lager dan € 30.270,- per jaar (of € 32.730,- als u AOW krijgt).

Let op: het inkomen van inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar telt niet mee. 

Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag?
Als uw kale huur omlaag gaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. We verlagen uw huur dan naar € 575,03 per maand. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Wij horen van de Belastingdienst of u wel of geen recht heeft op huurverlaging (de Belastingdienst geeft daarbij niet aan hoeveel u precies in 2021 heeft verdiend). De huurverlaging is eenmalig en blijvend. Dat betekent dat eventuele toekomstige jaarlijkse huurverhogingen over het verlaagde huurbedrag worden berekend.

Wanneer krijg ik bericht?
Geldt de huurverlaging voor u? Dan heeft u onlangs een brief van ons ontvangen. 

Zelf aanvragen
Heeft u sinds 2022 of 2023 een laag inkomen? Bijvoorbeeld vanwege recent baanverlies, pensionering of vertrek van een partner of kind? Dan moet u wél zelf een aanvraag doen. Dat kan tot en met 30 december 2024. U heeft recht op huurverlaging zodra u kunt aantonen dat uw huishouden al minstens zes maanden een laag inkomen heeft. 

Via deze modelbrief kunt u de huurverlaging aanvragen. Samen met deze brief stuurt u een inkomensbewijs mee. Bijvoorbeeld kopieën van recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties, of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent. Ook voegt u een verklaring toe over de samenstelling van uw huishouden. Met deze documenten kunt u aantonen dat u minstens zes maanden een inkomen heeft onder (de helft van de) inkomensgrens die voor uw huishouden geldt.

Let op! Wordt uw huur verlaagd, hou er dan rekening mee dat uw huurtoeslag ook kan veranderen. Check dit op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/huurtoeslag/huurtoeslag.

Vragen?
Heeft u hierover vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0115-636000 of info@woongoedzvl.nl.

Terug