Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Duurzaamheid bovenaan

Jaarlijks leggen we op minimaal driehonderd woningen zonnepanelen. Een belangrijke reden hiervoor is dat we hiermee de woonlasten van huurders verlagen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om mee te werken aan een duurzame toekomst voor iedereen.

Wie zorgt er voor de zonnepanelen?
Jules van Lierde is als senior medewerker Bedrijfsbureau medeverantwoordelijk voor de duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen. Een interessant onderwerp vindt hij. Op zijn eigen woning liggen ook al panelen. Jules: “Ik vind duurzaamheid erg belangrijk. Daarom vind ik het mooi dat ik er ook via mijn werk mee in aanraking kom. Door deze maatregelen dragen wij ons steentje bij aan een leefbare wereld voor ons en onze kinderen. Zelf heb ik veertien panelen. Wij hebben er zeker baat bij. We hebben zelfs nog energie over.” Jules werkt sinds 2003 bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. “In 2014 werd ik senior medewerker Bedrijfsbureau. Eén van mijn taken in deze functie is opdracht geven en coördineren van de duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen en gevelisolatie.”

Zonnepanelen
Een belangrijk onderwerp voor Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zijn de duurzaamheidsmaatregelen. Zonnepanelen hebben hierin een groot aandeel. “In 2015 sloten we een contract af met twee aannemers waarin we bepaalden dat zij in de jaren 2015-2020 jaarlijks minimaal bij driehonderd adressen gemiddeld zes panelen moesten plaatsen. Op dit moment maken we de afspraken voor de komende jaren. Daarnaast plaatsten we op diverse woongebouwen zonnepanelen. Op nieuwbouwwoningen installeren we bij de bouw al panelen. Inmiddels liggen er op ruim 1800 woningen zonnepanelen, dit zijn er een kleine 11.000 in totaal. Eénmaal in de zes jaar maken wij de panelen schoon en kijken we ze na. Dit zou voldoende moeten zijn om de opbrengst optimaal te houden”, vertelt Jules.

Goed voor de portemonnee
“Met de zonnepanelen op het dak gaan de elektriciteitskosten voor onze huurders al behoorlijk omlaag. Sommige huishoudens hebben zelfs geen elektriciteitskosten meer. Dit is uiteraard afhankelijk van de samenstelling van het huishouden, het aantal panelen en het energieverbruik. Huurders kunnen de opbrengst monitoren op de app. Daarnaast hoeven huurders niets voor de panelen te betalen. Conclusie is dat de woonlasten flink omlaag gaan. Dus goed voor de portemonnee van de huurder.”

Waarom vinden wij duurzaamheid belangrijk
“We verduurzamen onze woningvoorraad om in eerste instantie de woonlasten voor onze huurders te verlagen. Daarnaast vinden wij het onze maatschappelijke taak om mee te werken aan een gezond leefmilieu. En uiteraard moeten ook wij ons houden aan de duurzaamheidseisen die ons zijn opgelegd vanuit de overheid om de CO² uitstoot drastisch te verminderen. De ambitie is om ons woningbezit in 2050 CO²-neutraal te hebben. We zijn al op de goede weg, want afgelopen jaar had ons woningbezit gemiddeld energielabel B”, aldus Jules.

Overige duurzaamheidsmaatregelen
“Naast de zonnepanelen doen we nog veel meer aan duurzaamheid. Zoals u in de vorige uitgave heeft kunnen lezen, voeren we op dit moment een aantal proefprojecten uit met lucht/water warmtepompen, PVT warmtepomppanelen en vloerisolatie. Daarnaast brengen we dakisolatie aan en zijn we bezig met het na-isoleren van gevels. Bij nieuwbouw realiseren we woningen die energieneutraal zijn en full-electric, dus zonder gasaansluiting.”

“We verduurzamen onze woningvoorraad, allereerst om de woonlasten van onze huurders te verlagen. Daarnaast vinden wij het ook onze maatschappelijke taak om mee te werken aan een gezond leefmilieu.”

 

Terug