Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

De dag van onze medewerker Huurincasso/Sociaal Beheer

Michel Noët werkt inmiddels elf jaar bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen als medewerker Huurincasso/Sociaal Beheer. Michel: “Mensen denken bij het woord ‘incasso’ al snel aan een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of extra kosten. Een incassobureau of deurwaarder inschakelen is juist datgene wat we willen voorkomen. ‘Incasso’ betekent in dit geval niets meer dan het ontvangen van de huur. Elf jaar geleden zijn we als één van de eerste woningcorporaties in Nederland begonnen met het actief benaderen van onze huurders bij een huurachterstand. Dit met de bedoeling om samen een oplossing te zoeken en erger te voorkomen. De weg die we toen zijn ingeslagen, was een goede keuze. De huurachterstand daalde in de loop der jaren flink en uithuiszettingen komen nog maar zelden voor. Onze manier van werken noemen we ook wel ‘sociaal incasseren’.”

De huur betalen
Iedere huurder heeft rechten en plichten. Eén van die plichten is het op tijd betalen van de huur. Michel: “Soms levert het betalen van de huur problemen op. De oorzaak hiervan is vaak heel verschillend. Is er huurachterstand, dan nemen we eerst telefonisch of per brief contact op. Als er geen contact tot stand komt of er wordt geen oplossing gevonden, dan ga ik langs bij de huurder. Tijdens dit huisbezoek probeer ik er achter te komen wat het probleem is met de betaling. Daarnaast bied ik mijn hulp aan om het probleem op te lossen. Ik vergelijk mijn werk ook wel eens met het werk van de huisarts. Ik weet veel, maar natuurlijk niet alles. Als de problemen zo erg zijn dat wij dit niet kunnen oplossen, dan schakel ik een specialist in. Bij een specialist kunt u denken aan bijvoorbeeld een bewindvoerder of de schuldhulpverlening bij de gemeente.”

In gesprek
“Ons doel is dat de huurder de huur weer op tijd betaalt en dat de huurachterstand is opgelost. Hiervoor moet ik samen met de huurder soms eerst meerdere (financiële) problemen oplossen. Om tot een goede oplossing te komen, heeft een persoonlijk gesprek dan ook zeker een meerwaarde. Uiteindelijk is het de huurder die bepaalde keuzes moet maken en daar ook achter moet staan. Onze hulp en ons advies speelt hierbij vaak een grote rol. Mijn ervaring is dat onze huurders onze hulp erg waarderen. Schulden in het algemeen en een huurschuld in het bijzonder, geven vaak een hoop stress en onzekerheid. Als je dit met elkaar kunt oplossen, dan geeft dat een goed gevoel. Bij sommige huurders blijf ik ook regelmatig langskomen om zogezegd de boel op de rails te houden.”

Samenwerken
“Op de baan zie ik veel. Ik kom op veel adressen en soms zit er achter het financiële probleem ook een sociale problematiek. Als dat het geval is, werk ik regelmatig samen met ons team Sociaal Beheer of een hulpverlenende instantie. Bij dit werk heb je dus een groot netwerk nodig. Ik heb dan ook veel contacten met diverse instanties bijvoorbeeld gemeenten, maatschappelijk werk, advocatuur, bewindvoerders, schuldhulpverleners en politie”, vertelt Michel. Sinds enkele jaren bestaat er ook een convenant schuldhulpverlening, dat is afgesloten met de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Hierdoor kunnen we onze huurders, als het nodig is, snel doorverwijzen naar de afdeling schuldhulpverlening van de betreffende gemeente.

Maatschappelijk ondernemen
“Onze manier van werken is zonder twijfel een grote maatschappelijke meerwaarde voor onze corporatie. Als team Huurincasso zijn we hierop erg trots. Het geeft voldoening als we een huurder weer op de rails krijgen of hebben doorverwezen naar de juiste instantie. Het is een uitdaging om toch iedere keer weer een oplossing te vinden. En als je dan ziet, dat je inzet resultaat oplevert en ook nog eens wordt gewaardeerd, dan geeft dat weer motivatie om het volgende probleem aan te pakken!”

Neem contact op!
“Tot slot wil ik huurders met financiële problemen laten weten, dat we er voor hen zijn. Schroom dan ook niet om contact op te nemen met ons team. Ga gerust het gesprek met ons aan. Het probleem uit de weg gaan, lost immers niets op en is ook niet nodig, want wij helpen u graag”, aldus Michel.

Terug