Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Bouw in Breskens verloopt voorspoedig

Inmiddels is er al heel wat te zien van de nieuwbouw aan de Karel Doormanlaan en de Vijverlaan. We bouwen hier respectievelijk vijf en zes levensloopbestendige energiezuinige woningen. Het betonnen casco staat inmiddels bijna overeind en de aannemer is nu druk bezig met het metselwerk. De dakelementen plaatsen ze eind november. De verwachting nu is dat we de woningen in maart 2019 opleveren.

 

Sportlaan
De bouw aan de Sportlaan staat momenteel stil. Hier werden drie verdachte objecten in de grond gedetecteerd. Die verdachte objecten zouden kunnen duiden op niet gesprongen explosieven. Het object op vier meter diepte is benaderd. Dit blijkt te gaan om bomscherven van een reeds ontplofte bom. De situatie daar is aangemerkt als veilig. De benadering van de overige objecten op zes en negen meter diepte blijkt lastig vanwege de hoge grondwaterstand. Hiervoor worden nu maatregelen getroffen. De verwachting is dat we half januari hierover meer weten. Mocht het daadwerkelijk om niet gesprongen explosieven gaan, dan moeten deze uit voorzorg geruimd worden.

Terug