Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Aanvang sloopwerkzaamheden Breskens – Noordwesthoek fase 1

Naar verwachting starten we binnenkort met de sloop in de ‘Noordwesthoek’ te Breskens. Het betreft de leegstaande huurwoningen aan de Sportlaan, Vijverlaan en Kareldoormanlaan in Breskens. Op de vrijgekomen locaties bouwen wij nieuwe energiezuinige huurwoningen terug. Voor het gemak bundelden wij de bovengenoemde locaties onder de naam ‘Breskens – Noordwesthoek fase 1’.

 

Voorbereidende werkzaamheden, onderzoeken en de sloopmelding
Om te kunnen starten met de sloop voerden we al voorbereidende werkzaamheden uit en we dienden bij de gemeente Sluis een sloopmelding in voor de sloopactiviteiten. Op dit moment wachten we op de acceptatie van de sloopmelding. Na ontvangst van de acceptatie starten we met de  sloopwerkzaamheden.

Vervolg na sloop
Na afronding van de sloopwerkzaamheden vindt er op de locaties vervolgonderzoek plaats naar de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen conventionele explosieven (CE) of delen daarvan. De aanleiding hiertoe zijn de resultaten uit het bureauonderzoek. Hieruit blijkt dat er een risico aanwezig is, dat de aannemer bij de nieuwbouw met conventionele explosieven (CE) in aanraking komt. Het vervolgonderzoek is nodig in het kader van deze nieuwbouwwerkzaamheden.

Terug