Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Bouw zorggeschikte appartementen Sint Jansteen van start

De bouw van dertig zorggeschikte appartementen op de hoek van de Geslechtendijk/Van Hovestraat in Sint Jansteen ging vrijdag 12 januari aanstaande officieel van start met de onthulling van het bouwbord. De bouw van de appartementen is een initiatief van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, die hierbij samenwerkt met ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen en Tragel. Aannemer H4A levert naar verwachting de appartementen in het eerste kwartaal van 2019 op.

Twaalf woningen worden door de woningcorporatie verhuurd aan senioren en achttien appartementen zijn bestemd voor cliënten van Tragel. Tragel gaat één van die achttien appartementen gebruiken als gezamenlijke woonkamer. ZorgSaam en Tragel leveren de zorg. De appartementen worden verdeeld over twee verdiepingen. Geledingen kenmerken de voorgevels van het gebouw, waardoor deze diepteaccenten krijgen.

Actie
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is blij dat de bouw kan starten. Ralph van Dijk, directeur-bestuurder: “Het project kent een lange voorgeschiedenis. Met de officiële starthandeling van aanstaande vrijdag is de ontwikkeling van de appartementen officieel een feit, en begin volgend jaar realiteit. Wij hebben de afgelopen jaren altijd in de ontwikkeling van zorggeschikte appartementen geloofd. Het is immers onze taak om huisvesting te realiseren voor diegenen die daarin niet makkelijk zelf kunnen voorzien. Om maatschappelijk te ondernemen dus. Dit project is daarvan een mooi voorbeeld. Ik ben er dan ook trots op dat we nu tot actie kunnen overgaan!”

Terug